PRACE-LAB2 < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Laboratorium PRACE 2: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie
Instytucja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-C003/19-00
Wartość projektu: 221.706.458,0 zł
Strona www:  http://prace-lab2.pl/

 

Cele projektu

Głównym celem projektu PRACE-LAB2 jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych. W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service). Celem nadrzędnym jest poprawa pozycji na rynkach europejskich i światowych polskiej gospodarki poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, z sektorem nauki.

Terminy realizacji

Etapy realizacji projektu:

  • 01.07.2020 – Data rozpoczęcia
  • 31.12.2023 – Data zakończenia

Konsorcjum

  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider konsorcjum),
  • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH  (Polska)
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Politechnika Gdańska
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska (Polska)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Polska)

logo FE POIR