HYBRID WIND < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Hybrid wind turbine condition monitoring system for different weather conditions
Akronim projektu: HYBRID WIND
Instytucja wdrażająca: Komisja Europejska
Program finansujący: Horyzont Europa - KE
Koszt całkowity projektu: 3 mln EUR
Strona www: https://cetpartnership.eu/calls/funded-project/hybrid-wind

Opis projektu

Transformacja energetyczna UE wymaga integracji energii wiatrowej przy jednoczesnym dalszym obniżeniu kosztów eksploatacji i konserwacji. Obecnie prawie wszystkie turbiny są konserwowane w oparciu o strategie oparte na czasie, co zwiększa uśredniony koszt energii elektrycznej (LCoE). Zgodnie z planem SET w ramach projektu HYBRID WIND opracowany i zademonstrowany zostanie system wykrywania i monitorowania uszkodzeń WT poprzez pionierskie nowe metody hybrydowe, wykorzystujące zaawansowane modelowanie przewidywania uszkodzeń komponentów poprzez tworzenie cyfrowych bliźniaków (DT).

W pierwszej kolejności HYBRID WIND przeprowadzi badania i opracuje kilka nowatorskich strategii inżynierii hybrydowej w zakresie pomiarów/symulacji/analizy danych, które radykalnie poprawią zrozumienie zachowania i trybów awarii głównych komponentów turbin wiatrowych w czasie rzeczywistym w różnych warunkach pogodowych, które zostaną zintegrowane z platformą cyfrową umożliwiając przeniesienie wielu bieżących kontroli fizycznych do symulacji DT. Drugim ambitnym celem HYBRID WIND jest zademonstrowanie działającego systemu na turbinie 2,2 MW, co przeniesie konserwację na schematy oparte na predykcjach, minimalizując w ten sposób koszty eksploatacji i utrzymania.

Konsorcjum HYBRID WIND gromadzi najlepszą europejską wiedzę akademicką w zakresie diagnostyki i prognozowania wykrywania awarii wraz z wiodącym na świecie producentem oprogramowania i europejskimi firmami, które pragną wykorzystać te nowo opracowane narzędzia w sektorze energii wiatrowej. Eksperci z 11 podmiotów z 4 krajów reprezentują usługodawców i operatorów WT, zapewniając tym samym szczególną koncentrację na zasięgu rynkowym.