Centrum Kompetencji STOS < Projekty

Cele projektu

Celem projektu jest budowa i wyposażenie w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną (w tym superkomputer) nowego inteligentnego obiektu Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), którego zasadniczym elementem będzie podziemna serwerownia (tzw. „bunkier”), spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa.

CK STOS stanowić będzie jednostkę całkowicie innowacyjną i unikatową w skali kraju, będącą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rynku w zakresie działań B+R wymagających obliczeń, czy np. przetwarzania i archiwizacji ogromnych zbiorów danych (w oparciu o moce obliczeniowe superkomputera) i umożliwi świadczenie nowych usług typu SMART. Usługi te skierowane będą głownie do przedsiębiorstw i pozwolą na integrację rozwiązań ICT z biznesem, dzięki czemu projekt przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest urynkowienie działalności badawczo- rozwojowej.

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Konsorcjum

Członkowie konsorcjum: Politechnika Gdańska CI TASK (lider), Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,