EuroHPC PL < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Instytucja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Oś priorytetowa: 4.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Nr projektu: POIR.04.0200-00-D014/20-00
Koszt całkowity projektu: 222 831 228,99 zł
Strona www:  https://www.eurohpc.pl/

 

Cele projektu

Przedsięwzięcie ma na celu realizację badań naukowych poprzez budowę i udostępnienie polskiej nauce zasobów superkomputerowych umożliwiających przeprowadzanie obliczeń wielkiej skali, wpisujących się bezpośrednio w ramy międzynarodowej inicjatywy EuroHPC – European High-Performance Computing opublikowanej w komunikacie Komisji Europejskiej. Inicjatywa EuroHPC ma za zadanie utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy klasy eksaskalowej, unikatowych na skalę światową, zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Moc obliczeniowa dostarczana przez superkomputery jest fundamentalnym składnikiem potrzebnym do prowadzenia badań naukowych w wielu dziedzinach, znacznie przyspieszającym oraz obniżającym koszty procesów badawczych. Projekt EuroHPC PL, oprócz samej infrastruktury sprzętowej będzie dostarczał szereg platform przetwarzania HPC wraz z przykładowymi aplikacjami domenowymi, np. symulator biomolekuł przy użyciu modeli gruboziarnistych.

Terminy realizacji

Etapy realizacji projektu:

  • 01.01.2021 – Data rozpoczęcia
  • 31.12.2023 – Data zakończenia

Konsorcjum

logo FE POIR