Badania i rozwój

Badania i rozwój

Głównym zadaniem CI TASK jest utrzymanie infrastruktury sieciowej i obliczeniowej oraz całej gamy usług IT na rzecz środowiska naukowego, biznesowego i społeczeństwa. Oprócz tych zadań realizując założone trendy rozwojowe podejmuje się nowych wyzwań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem nowych technologii oraz testowaniem nowych rozwiązań.

ikonka laboratoriaLaboratoria

CI TASK rozwija laboratoria badawcze w ramach realizowanych projektów z Mapy Drogowej jak również własne związane z rozwojem technologii HPC i „zielonych” obliczeń, a także usług chmurowych oraz przestrzeni cyfrowych jako źródeł danych. Te laboratoria umożliwiają wytwarzanie i testowanie nowych rozwiązań i związanych z nimi produktów IT.

ikonka projektyProjekty

CI TASK uczestniczy obecnie w realizacji kilku ambitnych projektów w ramach konsorcjów krajowych bądź zagranicznych oraz utrzymuje już zakończone będące w tzw. okresie trwałości. Podejmuje się też samodzielnych projektów finansowanych z własnych źródeł w celu śledzenia aktualnych trendów rozwojowych w branży IT pod kątem udostępnienia swoim użytkownikom najnowszych technologii i rozwiązań.

ikonka magazynWspółpraca

CI TASK realizuje współpracę z zewnętrznymi jednostkami na kilku płaszczyznach. Występujemy jako partner w konsorcjach, podwykonawca/usługodawca zadań w projektach zewnętrznych oraz świadczymy wsparcie zespołom badawczym oraz organizacjom i przedsiębiorcom w zakresie wykorzystania rozwiązań IT w napotkanych problemach.

ikonka trendyTrendy rozwojowe

CI TASK śledzi światowe trendy rozwojowe dotyczące sieci telekomunikacyjnych, obliczeń dużej skali, ogromnych zbiorów danych, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, usług IT oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00