Dla uczelni

Ciągła informatyzacja uczelni zwiększa zapotrzebowanie na przetwarzanie różnego typu aplikacji i systemów IT, a także często na ich zdalne wykorzystanie. CI TASK zapewnia bezpieczne i efektywne wykorzystanie sieci TASK oraz chmury obliczeniowej TASKcloud z magazynem danych.

Dostęp do sieci naukowej krajowej, międzynarodowej i Internetu

Możliwości: Dostęp do zasobów informacyjnych i obliczeniowych znajdujących się w sieciach naukowych.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. dane przechowywane w kraju (ułatwienia dot. transferu danych)
 2. wysoka wiarygodność magazynu
 3. przyjazny interfejs dostępu do danych
 4. wsparcie przy migracji i przygotowaniu mechanizmu kopii zapasowych do Centrum

Transfer danych (sieć dedykowana)

Możliwości: Tworzenie wydzielonych sieci wewnętrznych o dużej przepustowości i ściśle kontrolowanym dostępie

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Dedykowana usługa o ściśle kontrolowanych parametrach technicznych
 2. Różne technologie: Ethernet, VLAN, QinQ, MPLS, VPN, IPSec, kanały optyczne, włókna światłowodowe
 3. Możliwość budowy własnych sieci wewnętrznych, oddzielonych od Internetu, o ściśle kontrolowanym dostępie
 4. Całodobowy monitoring parametrów łącza i wsparcie doświadczonych inżynierów
 5. Duża przepustowość, małe opóźnienia
 6. Niezależność od zakłóceń pochodzących z Internetu

DNS (adresacja IPv4/IPv6, DNS)

Możliwości: Rejestracja nazw internetowych i dostęp do zasobów numeracji IP.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Szybka rejestracja nazw internetowych w domenach regionalnych
 2. Rozwiązywanie nazw internetowych dla użytkowników w sieciach lokalnych
 3. Duża, ciągła przestrzeń adresowa IPv4/IPv6
 4. Łatwe tworzenie nowych rekordów funkcjonalnych w strefach DNS
 5. Dostęp do certyfikatów SSL

Kolokacja serwerów

Możliwości: Wynajem przestrzeni w profesjonalnej i bezpiecznej serwerowni, w celu umieszczenia własnych serwerów.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Gwarantowane, zdublowane tory zasilania i systemy chłodzenia
 2. Całodobowy nadzór nad infrastrukturą techniczną
 3. Szybkie łącza do sieci naukowej oraz innych operatorów
 4. Możliwość zestawienia dedykowanych łączy pomiędzy serwerem a siedzibą jednostki naukowo-akademickiej
 5. Pomoc typu „remote hands”

Wideokonferencje

Możliwości: Prowadzenie spotkań i szkoleń w trybie wideokonferencyjnym.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Dwukanałowy system wideokonferencyjny H.323/SIP o wysokiej jakości obrazu i dźwięku
 2. Możliwość prowadzenia spotkań oficjalnych
 3. Dedykowane sale wideokonferencyjne z dodatkowym wyposażeniem
 4. Pomoc w organizacji spotkań w środowisku naukowo-akademickim na terenie kraju
 5. Dodatkowy system tajnego, elektronicznego głosowania

Przechowywanie danych (kopie zapasowe)

Możliwości: Przechowywanie dużych wolumenów danych, składowanie kopii bezpieczeństwa.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. dane przechowywane w kraju (ułatwienia dot. transferu danych)
 2. wysoka wiarygodność magazynu
 3. przyjazny interfejs dostępu do danych
 4. wsparcie przy migracji i przygotowaniu mechanizmu kopii zapasowych do Centrum

Wirtualna infrastruktura w chmurze obliczeniowej (IaaS)

Możliwości: Tworzenie wirtualnej infrastruktury (serwery, sieci, dyski) w środowisku chmury obliczeniowej i udostępnianie uruchomionych w niej usług wewnątrz organizacji jak i dla użytkowników zewnętrznych

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. redukcja kosztów - brak konieczności utrzymania sprzętu i jego obsługi
 2. planowanie kosztów - łatwość dostosowania rozmiaru infrastruktury do aktualnej sytuacji finansowej i zapotrzebowania
 3. elastyczność - zmiany w architekturze i rozmiarze infrastruktury zajmują niewiele czasu
 4. dostępność - dostęp do infrastruktury z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet

Dostęp do laboratoriów CI TASK

Możliwości: CI TASK oferuje dostęp do 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych z możliwością przeprowadzenia eksperymentów badawczych na wybrany temat

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. rozwiązywanie problemów przetwarzania energooszczędnego
 2. efektywne wykorzystanie chmury obliczeniowej
 3. pogodzenie różnorodności technologicznej
 4. organizowanie źródeł danych

Praktyki studenckie

Możliwości: CI TASK oferuje praktyki studenckie dla kursów magisterskich inżynierskich

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. poznanie najnowszych technologii sieciowo - obliczeniowych
 2. zdobycie doświadczenia z funkcjonowania chmury obliczeniowej
 3. ugruntowanie zwinnych metod inżynierii oprogramowania

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00