HPC4Poland < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: HPC4Poland Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych
Akronim projektu: HPC4Poland EDIH
Instytucja wdrażająca: Komisja Europejska
Program finansujący:Program Europa Cyfrowa - KE
Nr projektu: 101083764
Okres realizacji: 01.03.2023 - 28.02.2026
Koszt całkowity projektu: 3 933 986.00 EUR
Strona www: https://www.hpc4poland.pl/pl/

Opis projektu

Celem EDIH HPC4Poland jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm produkcyjnych i organizacji publicznych przede wszystkim północno-zachodniej Polski (NUTS1). Nastąpi to poprzez zwiększenie świadomości i dostępności zaawansowanych narzędzi i usług cyfrowych opartych na bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych rozwiązaniach High Performance Computing (HPC), w tym: symulacjach w chmurze (PaaS), systemach czujników (IoT), AR/VR/MR, robotach współpracujących, AGV, AMR, technologiach addytywnych, sztucznej inteligencji i analizach Big Data. EDIH HPC4Poland jest macierzą informacji zwrotnych i prawdziwym węzłem wymiany wartości i usług pomiędzy zespołami badawczymi, dostawcami i odbiorcami zaawansowanych koncepcji, metod i rozwiązań w regionie docelowym i regionach współpracujących. Bazując na zasobach i wiedzy dziedzinowej centrów kompetencyjnych (jednostek badawczych) oraz partnerów biznesowych (dostawców narzędzi), EDIH wdraża kompleksową ofertę transformacji cyfrowej w jednym miejscu, obecnie niedostępną na polskim rynku. Rozwiązania będą oferowane dla 4 rynków docelowych: transport/ motoryzacja, medycyna/farmaceutyka, drewno/meble oraz rolnictwo/przetwórstwo. Projekt składa się z trzech uzupełniających się bloków, z których każdy reprezentuje inną kategorię usług EDIH i etapów transformacji cyfrowej: 1. Promocja 2. Biznes 3. Technologie. W skład konsorcjum wchodzi 16 wyspecjalizowanych podmiotów. Są to jednostki naukowe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, w tym MŚP, oraz instytucje otoczenia biznesu. EDIH HPC4Poland jest już lokalnie identyfikowany jako naturalny pierwszy punkt kontaktowy dla zaawansowanych technologii i kompetencji cyfrowych dla przemysłu wytwórczego. Dzięki temu projektowi marka zyska rozpoznawalność wśród partnerów i klientów z całej Europy. Grupami docelowymi usług EDIH są MŚP, małe spółki o średniej kapitalizacji oraz organizacje sektora pub-licznego. Liderem projektu na potrzeby PARP jest jeden z Partnerów EDIH: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (z ang.: PSNC) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Konsorcjum

 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fundacja "ALTUM"
 • Apollogic sp. z o.o.
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
 • Procobot sp. z o.o. sp. k.
 • Politechnika Poznańska
 • INVENCO sp. z o.o.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
 • Concordia Design sp. z o.o.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.
 • Atres Intralogistics sp. z o.o.
 • Politechnika Gdańska, CI TASK