Rada Użytkowników TASK

Skład osobowy Rady Użytkowników TASK 2023 - 2027

Przewodniczący

dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 • mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Paweł Brudniak, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr inż. Andrzej Sobecki, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr inż. Marcin Szpiegowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Skład osobowy Rady Użytkowników TASK 2019 - 2023

Przewodniczący

dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański / dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański / dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 • mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 • mgr Łukasz Kozłowski / dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński / Paweł Brudniak, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr inż. Paweł Zalewski / mgr inż. Marcin Szpiegowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Skład Rady Użytkowników TASK 2015-2019

Przewodniczący

mgr Zbigniew Ruszczyk / prof. dr hab. inż. Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 • prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała / prof. dr hab. inż. Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański
 • mgr Zbigniew Ruszczyk / mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • mgr Marcin Stojek / mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr inż. Paweł Gołaszewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz / dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr inż. Ryszard Rugała / inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Skład Rady Użytkowników TASK 2011-2014

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN

Członkowie

 • dr Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Cezary Czaplewski, Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. Krzysztof Olczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Marek Żabczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni

Skład Rady Użytkowników TASK 2007-2010

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marian Zientalski, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Sekretarz

mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański

Członkowie

 • mgr Marek Adamczewski / dr Marek Średniawa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr Bogdan Suchacz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. Krzysztof Olczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Marek Żabczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Skład Rady Użytkowników TASK 2003-2006

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Sekretarz

mgr inż. Tadeusz Radomski, Politechnika Gdańska

Członkowie

 • mgr Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr nauk farm. Wojciech Danejka, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • inż. Ewa Brzozowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Mariusz Zaczkowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański
 • Grzegorz Gonera / mgr inż. Marek Żabczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Skład Rady Użytkowników TASK 1998-2002

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Sekretarz

mgr inż. Tadeusz Radomski, Politechnika Gdańska

Członkowie

 • adj. Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Wiesław Makarewicz / dr hab. med. Leszek Bieniaszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • inż. Ewa Brzozowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jerzy Regent, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Krzysztof Niemczyk / mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański
 • Aleksander Bradtke / mgr inż. Barbara Polakowska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • mgr inż. Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku

Skład Rady Użytkowników TASK 1994-1997

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Sekretarz

mgr inż. Tadeusz Radomski, Politechnika Gdańska

Członkowie

 • adj. Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Michał Burka, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jerzy Regent, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Krzysztof Niemczyk, Uniwersytet Gdański
 • Aleksander Bradtke, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • mgr inż. Juliusz Gajewski, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00