Stacja badania jakość powietrza
2 listopada 2023

Podczas realizacji projektu PIONIER-LAB utworzono Laboratorium 3 o nazwie "Smart Kampus", które zostało wyposażone w profesjonalną stację badania jakości powietrza w obrębie kampusu PG.

Stacja została zainstalowana na dachu budynku Centrum Kompetencji STOS - siedzibie CI TASK.

Poza analizą jakości powietrza, na którą składają się m.in. stężenie pyłów oraz związków tlenków azotu i siarki,
stacja monitoruje również podstawowe parametry pogodowe, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotności, siła i kierunek wiatru.

W niedalekiej przyszłości w ramach Laboratorium "Smart Kampus" powstaną również inne usługi np, inteligentne przestrzenie, smart inventory, smart vending czy analizowanie jakości energii elektrycznej w kampusie.

Stacja badania jakości powietrza na budynku CK STOS

Wartości wybranych parametrów fizykochemicznych atmosfery można obejrzeć pod adresem: stacja badania jakości powietrza


Inne aktualności

T
Wywiad z Dyrektorem CI TASK w TVP3

27 października 2023

W odcinku Raportu Gospodarczego wyemitowanym 25. października 2023 w TVP3 można zobaczyć wywiad z dyrektorem naszego Centrum prof. Jerzym Proficzem, który opowiedział o...

T
Konkurs na regularny dostęp do zasobów LUMI

19 października 2023

W imieniu AGH Cyfronet informujemy o konkursie na regularny dostęp do zasobów LUMI.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem https://www.cyfronet.pl/konkurs-lumi

T
Nowa siedziba CI TASK zdobyła nagrodę w konkursie Budowa Roku

22 września 2023

Nowa siedziba CI TASK, CK STOS, zdobyła nagrodę w konkursie Budowa Roku organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Konkurs Budowa Roku organizowanym...


Zobacz wszystkie