Oferta pracy: Technik utrzymania sieci komputerowej
6 lutego 2024

Informacje:

 • Instytucja: Politechnika Gdańska,
 • Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, Dział Sieci
 • Miasto: Gdańsk
 • Stanowisko: Technik utrzymania sieci komputerowej
 • Termin składania ofert: 28.02.2022

Centrum Informatyczne TASK Politechniki Gdańskiej jest jednostką, która od 1994 roku działa jako operator sieci metropolitalnej oraz zapewnia polskiemu środowisku naukowemu, głównie z Pomorza, moc obliczeniową, a także zaawansowane usługi chmurowe. Zwiększająca się ilość zadań, związana też z eksploatacją nowej, oddanej do użytku w ub. roku serwerowni wymaga powiększenia zespołu Działu Sieci. Poszukujemy specjalistów, którzy pomogą zapewnić niezawodność oraz ciągłość działania infrastruktury technicznej TASK.

Twój zakres obowiązków:

 • utrzymania i serwisowania sieci światłowodowej, węzłów sieci i serwerowni,
 • instalacji łączy internetowych u abonenta,
 • utrzymania sieci LAN i komputerów : instalacja, uruchomienie i konfiguracja oprogramowania biurowego,
 • przyjmowania zgłoszeń telefonicznie i mailowo,
 • rozwiązywania problemów i usterek,
 • opieki nad magazynem sprzętu,
 • konfiguracji sprzętu i oprogramowania sieciowego,

Oczekujemy:

 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe.
 • wiedza techniczna z zakresu instalacji światłowodowych i okablowania strukturalnego,
 • uprzejmość, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, zorientowanie na potrzeby abonenta,
 • umiejętności współpracy w grupie,
 • chęci poszerzania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • prawa jazdy kat B,
 • braku lęku wysokości,

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • wsparcie doświadczonej kadry,
 • pracę w jednym z najnowocześniejszych centrów obliczeniowych w Polsce,
 • stabilne zatrudnienie na jednej z największych uczelni w Polsce,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka),
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • udział projektach dotyczących rozwoju zaawansowanej infrastruktury i usług IT,
 • udział w szkoleniach,
 • możliwość zdobycia doświadczenia z pracy w nowoczesnych i szybko rozwijających się technologiach,

Praca będzie wykonywana w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (budynek Centrum Kompetencji STOS). Zapewniamy umowę o pracę oraz w przypadku studentów elastyczny czas pracy, dostosowany do studiów. W zależności od wykształcenia i umiejętności zatrudnienie na stanowisku: (technik | inżynier) utrzymania sieci komputerowej.

Prosimy o przesyłanie CV wyłączenie w formie elektronicznej na adres: praca@task.gda.pl w terminie do dnia 28.02.2022 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Uwaga!
W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Inne aktualności

T
Oferta pracy: Inżynier/technik utrzymania ruchu infrastruktury elektrycznej

1 lutego 2024

Informacje:
Instytucja: Politechnika Gdańska,
Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, dział Utrzymania Infrastruktury
Miasto: Gdańsk
Stanowisko: Inżynier/technik utrzymania...

T
Oferta pracy: Inżynier/technik utrzymania ruchu infrastruktury niskoprądowej

1 lutego 2024

Informacje:
Instytucja: Politechnika Gdańska,
Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, dział Utrzymania Infrastruktury
Miasto: Gdańsk
Stanowisko: Inżynier/technik utrzymania...

T
Oferta pracy: Specjalista ds. finansów

1 lutego 2024

Informacje:
Instytucja: Politechnika Gdańska,
Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, dział Utrzymania Infrastruktury
Miasto: Gdańsk
Stanowisko: Specjalista ds. finansów
Termin...


Zobacz wszystkie