Oferta pracy: Inżynier/technik utrzymania ruchu infrastruktury niskoprądowej
1 lutego 2024

Informacje:

 • Instytucja: Politechnika Gdańska,
 • Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, dział Utrzymania Infrastruktury
 • Miasto: Gdańsk
 • Stanowisko: Inżynier/technik utrzymania ruchu infrastruktury niskoprądowej
 • Termin składania ofert: 28.02.2024

Centrum Informatyczne TASK Politechniki Gdańskiej jest instytucją, która od początku lat 90-tych działa jako operator sieci metropolitalnej oraz zapewnia polskiemu środowisku naukowemu, głównie z Pomorza, moc obliczeniową, a także zaawansowane usługi. Dzięki temu naukowcy mają możliwość przeprowadzania zaawansowanych symulacji i obliczeń oraz podążać za trendami światowymi, dysponując zbliżonymi możliwościami co reszta świata. Superkomputery uruchamiane w CI TASK wielokrotnie trafiały na listy TOP500 najszybszych komputerów na świecie. Tempo rozwoju i postępu technologicznego wymagały znaczącego rozwoju infrastruktury, co zostało zwieńczone w 2023 roku oddaniem do użytku nowoczesnego budynku Centrum Kompetencji STOS, w którym znajduje się unikatowa w skali europejskiej oraz jedna z najnowocześniejszych serwerowni w Polsce, dedykowana dla infrastruktury obliczeniowej CI TASK. Zaawansowana technologicznie serwerownia wymaga odpowiedniej obsługi, w związku z czym do nowo tworzonego działu Utrzymania Infrastruktury poszukujemy specjalistów, którzy zapewnią niezawodność oraz ciągłość działania infrastruktury.

Twój zakres obowiązków:

 • nadzór nad systemami infrastruktury serwerowni w zakresie systemów automatyki przemysłowej, monitoringu oraz sygnalizacji (m.in. system DCIM/BMS, kontrola dostępu, CCTV),
 • zapewnienie ciągłości działania systemów krytycznych oraz budynkowych w zakresie systemów automatyki przemysłowej, monitoringu oraz sygnalizacji,
 • utrzymanie powierzonych instalacji oraz urządzeń całodobowo w stanie pełnej sprawności technicznej,
 • prace optymalizacyjne oraz zwiększające niezawodność systemów,
 • międzybranżowa współpraca w celu zapewnienia niezawodnego, optymalnego oraz ekonomicznego współdziałania wszystkich układów,
 • współpraca z serwisami zewnętrznymi, innymi działami CI TASK oraz PG w celu zapewnienia ciągłości działania systemów budynkowych oraz superkomputerowych,
 • udział w pracach rozwojowych oraz rozbudowach,
 • prowadzenie dokumentacji budynku oraz infrastruktury.

Nasze wymagania:

 • zależnie od stanowiska:
  • inżynier utrzymania ruchu infrastruktury niskoprądowej - wykształcenie wyższe techniczne;
  • technik utrzymania ruchu infrastruktury niskoprądowej - wykształcenie kierunkowe w branży lub przynajmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku lub student ostatnich lat studiów technicznych
 • samodzielność, pomysłowość i dobra organizacja pracy
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, także pod presją czasu
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym w języku angielskim)
 • chęci poszerzania wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności

Mile widziane:

 • doświadczenie w branży
 • doświadczenie w pracy z systemami serwerowni
 • doświadczenie i znajomość zagadnień utrzymywania ciągłości działania instalacji
 • brak przeciwwskazań do prac powyżej 3 metrów
 • wykształcenie umożliwiające uzyskanie pełnych uprawnień energetycznych, budowlanych czy gazowych w danej branży
 • znajomość obsługi oprogramowania: biurowego, programów typu CAD, programowania sterowników PLC (np. Siemens), systemu Niagara, systemów BMS oraz DC

Dodatkowymi atutami będą:

 • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje związane z serwerowniami (np. CDCP, CDCS)
 • uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi
 • uprawnienia do prac wysokościowych
 • uprawnienia energetyczne oraz gazowe
 • wykształcenie wyższe na poziomie magisterski

Oferujemy:

 • pracę w jednym z najnowocześniejszych centrów obliczeniowych w Polsce,
 • stabilne zatrudnienie na jednej z największych uczelni w Polsce,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka),
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach w dziedzinie rozwoju zaawansowanej infrastruktury i usług IT,
 • udział w szkoleniach,
 • możliwość przystąpienia do:
  • grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie,
  • prywatnej opieki medycznej,
  • programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport),
 • możliwość zdobycia doświadczenia z pracy w nowoczesnych i szybko rozwijających się technologiach,
 • udział w tworzeniu od podstaw nowego zespołu technicznego

Praca będzie wykonywana w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (budynek Centrum Kompetencji STOS). Zapewniamy umowę o pracę oraz w przypadku studentów elastyczny czas pracy, dostosowany do studiów. W zależności od wykształcenia i umiejętności zatrudnienie na stanowisku: (technik-|inżynier-) utrzymania ruchu infrastruktury chłodzenia.

Prosimy o przesyłanie CV wyłączenie w formie elektronicznej na adres: praca@task.gda.pl w terminie do dnia 28.02.2024 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Uwaga!
W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Inne aktualności

T
Oferta pracy: Inżynier/technik utrzymania ruchu infrastruktury chłodzenia

31 stycznia 2024

Informacje:
Instytucja: Politechnika Gdańska,
Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, dział Utrzymania Infrastruktury
Miasto: Gdańsk
Stanowisko: Inżynier/technik utrzymania...

T
Sprawozdania za rok 2023

29 stycznia 2024

Przypominamy użytkownikom Komputerów Dużej Mocy o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów CI TASK. Termin składania sprawozdań upływa z końcem stycznia...

T
Konferencja Shock Wave Boundary Layer Interaction and Flow Control

20 listopada 2023

W dniach 15-16 listopada 2023 roku odbyły się w Centrum Kompetencji STOS (CK STOS) międzynarodowe warsztaty pod tytułem "Shock Wave Boundary Layer Interaction and Flow Control...


Zobacz wszystkie