Zostań użytkownikiem < Zostań użytkownikiem

Formularz rejestracji użytkownika KDM

Użytkownikiem zasobów obliczeniowych CI TASK może być każda osoba prowadząca działalność naukową, związana z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

W celu ubiegania się o grant obliczeniowy CI TASK należy:

  • uzupełnić i wydrukować formularz online zawierający „Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK” oraz dane dotyczące projektu/grantu obliczeniowego wraz z opisem projektu zgodnie z poniższymi zaleceniami.
  • następnie skan wydrukowanej, uzupełnionej o podpisy i pieczęcie „Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK”, z dołączonym opisem projektu przesłać na adres e-mail kdm@task.gda.pl
  • następnie wydrukowaną, uzupełnioną o podpisy i pieczęcie „Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK”, z dołączonym opisem projektu, złożyć w Sekretariacie CI TASK.

Rozpatrzenie wniosku trwa zazwyczaj do 2 tygodni. O przyznaniu grantu obliczeniowego zostaną Państwo poinformowani e-mailowo na adres podany w „Karcie rejestracji”.

Jeśli użytkownik posiada już konto na KDM i chce ubiegać się o nowy grant obliczeniowy, powinien przesłać temat oraz opis nowego projektu (wersja edytowalna, np. doc, pdf) na adres: kdm@task.gda.pl.

Opis projektu (~strona A4) powinien zawierać:

  • okres obliczeń (liczba miesięcy),
  • dyscyplinę naukową,
  • merytoryczny opis projektu,
  • uzasadnienie potrzeby korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK, tj. konieczności korzystania ze specyficznego oprogramowania (aplikacji) i/lub mocy obliczeniowej,
  • informację o tym, czy używane oprogramowanie jest zrównoleglone, głównych metodach obliczeniowych, bibliotekach i innych istotnych rozwiązaniach używanych w projekcie.

Jeśli grant nie jest jednoosobowy i ma realizatorów, ich również należy zgłosić. Każdy ze zgłoszonych realizatorów powinien być zarejestrowanym użytkownikiem zasobów CI TASK.

Zgłoszony projekt powinien mieć charakter naukowo-badawczy i spełniać wymagania dotyczące korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK.

Opisy projektów realizowanych w CI TASK wykorzystywane są do raportów rozliczających działalność Centrum i udostępnione na stronie internetowej CI TASK.IDS to platforma wyposażona w system Jupyter (IDE przez przeglądarkę), pozwalająca na zgłaszanie zadań Apache Spark w językach Scala, Python oraz R.
więcej informacji

GitLab to platforma umożliwiająca zarządzanie projektami, kodem źródłowym, zgłaszanie błędów, testowanie kodu, wersjonowanie, integrację z systemami CI/CD.

Zaznacz tylko, jeżeli potrzebujesz dostępu do zasobów TASKcloud.
więcej informacjiZgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w "Karcie rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług obliczeniowych i dostępu do licencji na oprogramowanie

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (wersja papierowa dostępna w sekretariacie CI TASK) oraz Zasad korzystania z zasobów KDM dostępnych pod adresem https://docs.task.gda.pl/kdm/poradnik-uzytkownika/rejestracja/: docs.task.gda.pl/kdm/poradnik-uzytkownika/rejestracja/.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług chmurowych CI TASK i akceptuję je.