Rozszerz zasoby KDM o TASKcloud < Zostań użytkownikiem

Wniosek użytkownika KDM o przyznanie zasobów chmurowych TASKcloud.

Poniższy formularz przeznaczony jest dla użytkowników, którzy posiadają aktywny grant obliczeniowy w KDM.

Wygenerowany wniosek, należy wydrukować, uzupełnić o wymagane podpisy i pięczątki, a następnie zeskanowac i przesłać w formie elektronicznej na adres cloud@task.gda.pl


Suma zasobów nie może przekroczyć: 16 VCPU, 40 GB RAM, 320 GB SSD, wolumen 100 GBZgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w "Karcie rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług obliczeniowych i dostępu do licencji na oprogramowanie

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (wersja papierowa dostępna w sekretariacie CI TASK) oraz Zasad korzystania z zasobów KDM dostępnych pod adresem https://docs.task.gda.pl/kdm/poradnik-uzytkownika/rejestracja/: docs.task.gda.pl/kdm/poradnik-uzytkownika/rejestracja/.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług chmurowych CI TASK i akceptuję je.

KONTAKT

CI TASK dąży do zapewnienia jak najwyższej niezawodności świadczonych usług. W przypadku problemów bądź braku usługi prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

cloud@task.gda.pl