Znaczenie szczegółów w locie owadów

Identyfikator grantu: PT00992

Kierownik projektu: Zuzanna Kunicka-Kowalska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2022-09-23

Streszczenie projektu

Projekt ma stanowić obszerne badania nad wpływem detali geometrycznych i materiałowych budowy owadów na ich lot. Dotychczasowe studia pokazują, że zjawiska w skali mikro obserwowane podczas lotu owadów w rzeczywistości są często pochodną specyficznej budowy w skali nano. Wielokrotnie rozpatrywane są zjawiska, które nie mają swojego fizycznego i matematycznego wyjaśnienia, a obserwacje nabierają sensu dopiero po wprowadzeniu danych z obliczeń i obrazowania dotyczących na pozór nieistotnych szczegółów. Celem projektu jest odkrycie tych detali, a następnie oszacowanie ich jakościowego i ilościowego wpływu na kinematykę i dynamikę lotu całego owada. Wyniki obliczeń numerycznych pozwolą pozyskać dane, które przy modelowaniu lotu trzepoczącego będą danymi wejściowymi, uproszczą modelowanie i przybliżą jego efekty do stanu obserwowanego w naturze.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.