Badanie algorytmów przetwarzania wideo z zastosowaniem uczenia maszynowego realizujących zautomatyzowany nadzór obiektów

Kierownik projektu: Maciej Szczodrak

Realizatorzy:

  • Mateusz Gabryel
  • Grzegorz Grażewicz

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-06-14

Streszczenie projektu

Celem pracy jest zaprojektowanie, implementacja oraz przetestowanie algorytmów do zliczania pojazdów na parkingu w obrazie z kamer, oraz do weryfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W realizacji projektu do przetwarzania obrazu wideo zostaną zastosowane splotowe sieci neuronowe. Weryfikacja prawa wjazdu na parking będzie odbywać się na podstawie stworzonej prostej bazy danych. Efekty działania algorytmów zawierające aktualną liczbę pojazdów powinny być udostępnione na stronie internetowej. Do treningu sieci zostaną wykorzystane ogólnodostępne zbiory nagrań oraz materiały nagrane stacjonarnie przy użyciu kamer.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.