Grant/Projek zakończony

Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Identyfikator grantu: PT00969

Kierownik projektu: Piotr Kopa Ostrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-04-26

Data zakończenia: 2024-02-27

Streszczenie projektu

Projekt związany jest z zaprojektowaniem, implementacją oraz testami algorytmów umożliwiających wizualną poprawę sekwencji wideo. Wśród algorytmów znajdą się m.in.:
• algorytmy odszumiania typu supervised,
• algorytmy odszumiania typu semi-supervised,
Wymienione algorytmy wymagają dużych zasobów w postaci kart graficznych zarówno do treningu modeli jak i testów.
Dla algorytmów odszumiania zbadany zostanie wpływ dynamiki sekwencji na jakość odszumiania oraz możliwości poprawy rezultatów przez wykorzystanie podczas treningu zmodyfikowanych sekwencji (symulujących zwiększoną lub zmniejszoną dynamikę).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.