Sygnatury magnetyczne statków

Identyfikator grantu: PT00968

Kierownik projektu: Mirosław Wołoszyn

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-04-14

Streszczenie projektu

Autorzy opracowali nowy model matematyczny sygnatur magnetycznych statków. Model oparty jest na superpozycji pól magnetycznych dipoli magnetycznych indukowanych i stałych. Na podstawie rozkładów składowych pola magnetycznego statku w czterech kierunkach magnetycznych, metoda optymalizacyjna wyznacza położenia i wartości wektorów momentów magnetycznych dipoli stałych i indukowanych. W ramach projektu planuje się zbadać jaka liczba dipoli magnetycznych jest wystraczająca do odtworzenia sygnatur magnetycznych statku dla dowolnego kursu. Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzone przez autorów projektu zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych (200pkt., 100pkt.). Nowy model sygnatur statku opracowany przez autorów jest modelem nowym, nie prezentowanym dotychczas w literaturze światowej. Zagadnienia związane z sygnaturami magnetycznymi statków ma istotne znaczenie powiązane z bezpieczeństwem żeglugi morskiej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.