Grant/Projek zakończony

Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR

Identyfikator grantu: PT00921

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-12-16

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Sensory satelitarne SAR pozwalają na ciągłą obserwację Ziemi w dzień i w nocy i do pewnego stopnia niezależnie od pogody i stopnia zachmurzenia, co czyni je niezwykle przydatnymi w przypadku mapowania zasięgu powodzi. Dane SAR są trudniejsze w interpretacji niż zwykłe zdjęcia satelitarne, dlatego stosuje się różne metody z zakresu przetwarzania obrazów, celem wyodrębnienia konkretnej informacji. W ramach projektu udoskonalono istniejącą metodę wyznaczania map zasięgu powodzi, korzystającej z serii czasowych zdjęć SAR oraz danych z wodowskazów. Metoda ta wykonuje progowanie, gdzie optymalny próg wyznaczany jest na podstawie korelacji odczytów z wodowskazu z ilością zalanych pikseli na przestrzeni całej serii czasowej. Wykorzystywana jest seria czasowa w wybranej polaryzacji. Udoskonalenie algorytmu to wprowadzenie przetwarzania danych z dwóch polaryzacji jednocześnie, przy użyciu klasyfikacji nienadzorowanej algorytmem k-średnich. Zaimplementowano obie metody w ramach rozwijanego pakietu oprogramowania.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.