Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych

Identyfikator grantu: PT00919

Kierownik projektu: Izabela Wardach-Święcicka

Realizatorzy:

  • Paulina Hercel
  • Behrouz Adibimanesh

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-12-09

Streszczenie projektu

Minimalizacja gabarytów i kosztów produkcji urządzeń prowadzi do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Urządzenia cieplne codziennego użytku wymagają kompaktowości i prostoty konstrukcji przy zachowaniu jak najwyższej sprawności. W przypadku wymienników ciepła rolę odgrywa nie tylko efektywność wymiany ciepła, ale także jego gabaryt. Obecnie dąży się do minimalizacji objętości tego typu urządzeń przy zachowaniu wysokiej sprawności wymiany ciepła. Jedną z metod poprawy obydwu tych wielkości jest intensyfikacja wymiany ciepła poprzez wprowadzanie do układu tzw. turbulizatorów celem zwiększenie prędkości przepływu. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest wystarczające. Przy przepływach silnie laminarnych turbulizacja przepływu może w ogóle nie nastąpić; pewnym rozwiązaniem wydaje się zaburzenie przepływu poprzez generację struktur wirowych intensyfikujących proces mieszania. Ich generacja silnie zależy od rodzaju zastosowanej przeszkody, jej wielkości i ustawienia względem przepływu niezaburzonego, a sam charakter przepływu jest silnie trójwymiarowy. Celem projektu jest uzyskanie charakterystyk przepływowych i cieplnych dla różnych typów geometrii kanałów i różnych generatorów wirów.

Publikacje

  1. Kardaś D., Perly B., Wardach-Święcicka I., Influence of cylinder settings on heat transfer and pressure drops in a simple heat exchanger at low Reynolds numbers, 11th Wdzydzeanum Conference on Fluid – Solid Interaction, 3-7.09.2023, Wdzydze Kiszewskie, Poland 3-7.09.2023, (2023) -
  2. Perly B., Wardach-Święcicka I., Kardaś D., Influence of cylinder diameter and position on thermal and hydrodynamic interaction of shedding vortices with the heat exchanger wall, International Conference on Advanced Mechanical and Power Engineering (CAMPE-2023), 16-19.10.2023, Kharkiv, Ukraine, online session 16-19.10.2023, (2023) -
  3. Wardach-Święcicka, I.; Polesek-Karczewska, S.; Kardaś, D., Biomass Combustion in the Helically Coiled Domestic Boiler Combined with the Equilibrium/Chemical Kinetics CFD Approach, Applied Mechanics 4, (2023) 779–802
  4. Perly B., Wardach-Święcicka I., Kardaś D., Influence of cylinder diameter and position on thermal and hydrodynamic interaction of shedding vortices with the heat exchanger wall, Springer Lecture Notes in Mechanical Engineering -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.