Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją

Identyfikator grantu: PT00909

Kierownik projektu: Katarzyna Staszewska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-10-26

Streszczenie projektu

Znacząco różne stany ustalone mogą zostać osiągnięte w przypadku ściskania i rozciągania trójosiowego. Pomimo tej samej gęstości próbki zachowują się odpowiednio jak zagęszczone i luźne. Taka pozorna anizotropia stanu krytycznego może zostać odtworzona przez model metody elementów skończonych umożliwiający lokalizację odkształceń. Model konstytutywny Cosseratów dla piasku został rozszerzony do 3D i zaimplementowany w programie w postaci elementu użytkownika dla ośrodków dwufazowych. Konieczne okazało się wykorzystanie nieliniowości geometrycznej. Eksperymentalnie obserwowane różnice w stanie krytycznym mogą być teraz symulowane. Przestrzennie skorelowane, losowe pole wskaźnika porowatości pozwala na zainicjowanie pasm ścinania.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.