Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych

Kierownik projektu: Adam Jaczewski

Realizatorzy:

  • Zofia Bałdysz
  • Radosław Droździoł
  • Mariusz Józef Figurski
  • Marta Gruszczyńska
  • Karina Kózka
  • Alan Mandal
  • Grzegorz Nykiel
  • Tomasz Strzyżewski
  • Marcin Wdowikowski
  • Weronika Wrońska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Warszawa

Data otwarcia: 2021-10-20

Streszczenie projektu

Opis projektu:
Celem projektu jest rozwój metod prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych. W związku z coraz większą dostępnością różnorodnych rozwiązań teleinformatycznych oraz rozwojem zaawansowanych metod modelowania meteorologicznego w ostatnim czasie pojawiło się wiele serwisów pogodowych, które oferują nowe produkty prognostyczne.

Cel projektu będzie w realizowany w następujących zadaniach:
- rozwój prognozowania długoterminowego pogody, gdzie będą optymalizowane procesy statystycznych (deterministyczne i probabilistyczne) stosowane w obecnie funkcjonujących modelach oraz wykorzystywane dane i produkty ECMWF, co w efekcie ma przyczynić się do poprawy sprawdzalności prognoz długoterminowych. Zostaną rozpoczęte prace nad regionalnym „multi-modelem”, integrującym wiele modeli z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
- wdrożenie i rozwój parametryzacji efektów miejskich w numerycznych modelach pogody. Zostanie to osiągnięte przez opracowanie metodologii przygotowania m. in. pól antropogenicznych strumieni ciepła, przepuszczalności gruntu i pokrycia terenu, a ich implementacja w modelach pozwoli na odpowiednie odwzorowanie warunków meteorologicznych panujących w miejskiej wyspie ciepła.
- wdrożenie i udoskonalenie systemu prognozowania zagrożenia pożarowego w Polsce z wykorzystaniem numerycznych modeli pogodowych, gdzie będzie rozwijany wysokorozdzielczy system prognozowania zagrożenia pożarowego w Polsce. System oparty jest na wykorzystującym parametry meteorologiczne wskaźniku Fire Weather Index (FWI), który jest powszechnie używany w wielu innych krajach na świecie. Obliczenia wykonywane będą z wykorzystaniem numerycznego modelu pogodowego WRF. Zagrożenie pożarowe prognozowane będzie w rozdzielczości 2,5x2,5 km z wyprzedzeniem 24 i 48 godzinnym (prognoza na godzinę 12 UTC).
- wdrożenie i rozwój metod analiz oraz prognozowania meteorologicznego dla potrzeb odnawialnych źródeł energii, którego celem jesr opracowanie systemu krótkoterminowych prognoz oraz symulacji uzysku mocy pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych z czasem wyprzedzenia od 24 do 48 godzin, wraz opracowaniem systemu automatycznej sprawdzalności prognoz, na potrzeby zabezpieczenia energetycznego Polski. Kluczowym zagadnieniem będzie próba zastosowana metod sztucznej inteligencji w celu prognozowania energii z OZE na terenie Polski oraz wykorzystanie funkcjonujących w IMGW-PIB numerycznych modeli pogody jak również identyfikacja potencjalnie możliwych do zastosowania innych NMP, jak WRF-SOLAR czy modele ECMWF.
- implementacja technik CFD do szczegółowego modelowania pola wiatru w miastach, którego celem jest m.in. implementacja małoskalowego modelu CFD, za pomocą którego można będzie rozwiązywać problemy ruchu powietrza w miastach, związane z zanieczyszczeniem powietrza i dyspersją zanieczyszczeń, projektowaniem nowych inwestycji w kontekście komfortu wiatrowego, planowaniem prac na wysokościach, projektowaniu miejsc instalacji małych elektrowni wiatrowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.