Grant/Projek zakończony

Testy serwera z GPU

Kierownik projektu: Krzysztof Drypczewski

Politechnika Gdańska, CI TASK

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-10-12

Data zakończenia: 2023-02-27

Streszczenie projektu

CI TASK udostępniło użytkownikom dwa serwery wyposażone w 8 kart GPU NVIDIA Tensor Core A100 każdy. W ramach grantu obliczeniowego zostaną przeprowadzone prace mające na celu przetestowanie oraz zapoznanie się z możliwościami w/w sprzętu.

Planowane prace:

1. Przygotowanie środowiska uczenia maszynowego w środowisku HPC.

Instalacja i konfiguracja narzędzi uczenia maszynowego: Tensorflow, Keras, PyTorch, scikit-learn. Oprogramowanie będzie dostępne poprzez moduły SLURM (module load) lub uruchamiane w kontenerach Singularity w trybie interaktywny (salloc) i nieinteraktywnym (sbatch)

2. Testy środowiska

Instalacja narzędzi testowych (ang. benchmark) dla AI np.: https://lambdalabs.com/gpu-benchmarks, https://ai-benchmark.com/ranking_deeplearning.html. Następnie uruchomienie benchmarków w różnej konfiguracji (obliczenia dla różnej ilości kart / na jednej / wielu maszynach wirtualnych). Wyniki pomiarów wydajności kart GPU dla różnego typu zadań posłużą do określenia możliwości systemu. Wyniki prac zostaną przedstawione w ramach raportu wewnętrznego.

3. Możliwe dalsze prace

Uruchomienia zadań uczenia maszynowego w systemach o wyższej abstrakcji:
- narzędzia środowisk rozproszonych (Spark-ML, Horovod, Dask)
- konteneryzacja obliczeń uczenia maszynowego na platformie Kubernetes


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.