Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej

Kierownik projektu: Tomasz Laskowski

Realizatorzy:

  • Michał Kosno

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-09-10

Streszczenie projektu

Budowa modeli kwantowochemicznych (gaussian) nowych pochodnych niesymetrycznych bisakrydyn (UAs) o działaniu przeciwnowotworowym, które zostaną następnie wykorzystane do ustalania struktury kompleksów utworzonych pomiędzy odpowiednimi fragmentami G-kwadrupleksowego DNA a odpowiednimi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn. Struktury będą uzgadniane z wykorzystaniem zaawansowanych metod spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Następnie zostanie przeprowadzony szereg odpowiednich stymulacji, opartych na więzach odległościowych pochodzących odpowiednich eksperymentów NMR wykorzystujących metody mechaniki i dynamiki molekularnej (gromacs) w celu ustalenia pełnej struktury badanych kompleksów.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.