Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień

Identyfikator grantu: PT00890

Kierownik projektu: Rafał Perczyński

Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-05-25

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy rozwinięć asymptotycznych wysoko oscylujących równań różniczkowych czasowych, w tym równań mających zastosowanie w fizyce kwantowej, np. równanie Schrödingera, równanie Kleina- Gordona, równanie Diraca. Wysoko oscylujące równania różniczkowe często są bardzo trudne do numerycznej aproksymacji z tego względu, że do wyznaczenia ich przybliżonego rozwiązania należy wziąć ekstremalnie mały krok czasowy. W swojej pracy naukowej chcę zbadać, kiedy rozwiązanie takich równań można przedstawić w postaci szeregu asymptotycznego, wyznaczyć gotowe formuły na współczynniki szeregu, a także określić jaki jest błąd metody. Wyniki naukowe zostały osiągnięte i spisane w manuskrypcie, do wysłania pracy potrzebne jest przeprowadzenie symulacji numerycznych.


Publikacje

  1. Karolina Kropielnicka; Rafał Perczyński, Asymptotic expansions for the linear PDEs with oscillatory input terms; Analytical form and error analysis, Computers and Mathematics with Applications 156, (2024) 16-27


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.