Grant/Projek zakończony

Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym

Identyfikator grantu: PT00876

Kierownik projektu: Tomasz Kolerski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-19

Data zakończenia: 2023-02-08

Streszczenie projektu

Obliczenia są prowadzone w celu określenia wpływu hydrodynamiki, wiatru i zasolenia na dynamikę lodu w Zalewie Wiślanym. W celu zrealizowania zadanie niezbędne jest przeprowadzenie symulacji numerycznych z wykorzystaniem modelu matematycznego obejmującego zasięgiem całość Zalewu Wiślanego. Analiza wyników modelowania będzie skierowana głównie na porównanie wielkości zaobserwowanego w okresie ostatnich 10 lat zasięgu obszaru wolnego od lodu, który głównie widoczny jest w północnej części Zalewu , w okolicach cieśniny Piławskiej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.