Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych

Kierownik projektu: Jerzy Warmiński

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-11-17

Streszczenie projektu

W projekcie prowadzone są badania numeryczne złożonych układów mechanicznych lub elektro-mechanicznych opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi lub cząstkowymi. Poprzez zmianę wybranych parametrów strukturalnych wyznaczone zostaną charakterystyki rezonansowe, punkty bifurkacji i rodzaj bifurkacji badanych układów oraz ścieżki przejścia do drgań chaotycznych. W celu redukcji drgań zastosowane będą nieliniowe algorytmy sterowania lub zoptymalizowane parametry struktury w celu odzyskiwania energii z drgań mechanicznych.

Publikacje

  1. Jaros law Latalski, Marcin Kowalczuk, Jerzy Warminski, Nonlinear electro-elastic dynamics of a hub–cantilever bimorph rotor structure, International Journal of Mechanical Sciences 1, (2022) 1-29
  2. Matteo Brunetti, Andrzej Mitura, Francesco Romeo, Jerzy Warmiński, Nonlinear dynamics of bistable composite cantilever shells: An experimental and modelling study , Journal of Sound and Vibration 526, (2022) 1-22


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.