Grant/Projek zakończony

Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem

Kierownik projektu: Bartłomiej Będkowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Katowice

Data otwarcia: 2020-07-01

Data zakończenia: 2023-02-20

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy rozwoju metod obliczeniowych wirujących maszyn elektrycznych, a dokładniej metod obliczeń cieplnych. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szeregu prac związanych z analizą stanów cieplnych wirujących maszyn elektrycznych z różnego rodzaju układami chłodzenia, w tym z chłodzeniem natryskowym (olejowym). Kierownik prac przewiduje realizację projektu, którego tematyka wpisuje się w rozwój dyscypliny naukowej "inżynieria mechaniczna" przez okres około 40 miesięcy i którego wyniki mają na celu rozwój zawodowy i zdobycie materiałów niezbędnych w przyszłości do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
W ramach prac przewiduje się wykorzystanie pakietów oprogramowania, które umożliwia zaawansowane obliczenia numeryczne związane z przepływem masy i energii. Prace obejmują opracowanie różnego rodzaju modeli do obliczeń cieplnych wirujących maszyn elektrycznych i przeprowadzenie na nich szeregu symulacji numerycznych, które będą weryfikowane/kalibrowane w oparciu o badania laboratoryjne na rzeczywistych modelach. Jednym z głównych problemów badawczych do rozwiązania jest wykorzystanie modelowania przepływów wielofazowych, które jest niezbędne do analizy układów chłodzenia wirujących maszyn elektrycznych z tzw. chłodzeniem natryskowym.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.