Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania

Kierownik projektu: Ireneusz Marzec

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-26

Streszczenie projektu

Celem grantu jest stworzenie ulepszonego prawa konstytutywnego do opisu elementów żelbetowych i betonowych pod obciążeniem quasi-statycznym. W symulacjach wykorzystany zostanie program Abaqus. Celem symulacji będzie weryfikacja zaimplementowanego modelu i ocena jego zdolności do prawidłowego odwzorowania mechanizmów zniszczenia z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń.

Publikacje

  1. I. Marzec, J. Tejchman, Z. Mróz, Numerical analysis of size effect in RC beams scaled along height or length using elasto-plastic-damage model enhanced by non-local softening, Finite Elements in Analysis and Design 157, (2019) 1-20
  2. I. Marzec, J. Bobiński, On some problems in determining tensile parameters of concrete model from size effect tests, Polish Maritime Research 2(102) vol 26, (2019) 115-125
  3. I. Marzec, J. Bobiński, Performance of isotropic constitutive laws in simulating failure mechanisms in scaled RC beams, Archives of Mechanics 72(3), (2020) 193-215
  4. I. Marzec, J. Bobiński, J. Tejchman, J. Schonnagel , Finite element analysis on failure of reinforced concrete corner in sewage tank under opening bending moment , Engineering Structures 228, (2021) -
  5. Ł. Skarżyński, I. Marzec, Shear fracture of longitudinally reinforced concrete beams under bending using Digital Image Correlation and FE simulations with concrete micro-structure based on X-ray micro-computed tomography images, Construction and Building Materials 274, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.