Grant/Projek zakończony

Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania

Identyfikator grantu: PT00724

Kierownik projektu: Ireneusz Marzec

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-26

Data zakończenia: 2024-02-26

Streszczenie projektu

Celem grantu jest stworzenie ulepszonego prawa konstytutywnego do opisu elementów żelbetowych i betonowych pod obciążeniem quasi-statycznym. W symulacjach wykorzystany zostanie program Abaqus. Celem symulacji będzie weryfikacja zaimplementowanego modelu i ocena jego zdolności do prawidłowego odwzorowania mechanizmów zniszczenia z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń.

Publikacje

 1. I. Marzec, J. Tejchman, Z. Mróz, Numerical analysis of size effect in RC beams scaled along height or length using elasto-plastic-damage model enhanced by non-local softening, Finite Elements in Analysis and Design 157, (2019) 1-20
 2. I. Marzec, J. Bobiński, On some problems in determining tensile parameters of concrete model from size effect tests, Polish Maritime Research 2(102) vol 26, (2019) 115-125
 3. I. Marzec, J. Bobiński, Performance of isotropic constitutive laws in simulating failure mechanisms in scaled RC beams, Archives of Mechanics 72(3), (2020) 193-215
 4. I. Marzec, J. Bobiński, J. Tejchman, J. Schonnagel , Finite element analysis on failure of reinforced concrete corner in sewage tank under opening bending moment , Engineering Structures 228, (2021) -
 5. Ł. Skarżyński, I. Marzec, Shear fracture of longitudinally reinforced concrete beams under bending using Digital Image Correlation and FE simulations with concrete micro-structure based on X-ray micro-computed tomography images, Construction and Building Materials 274, (2021) -
 6. Marzec I., Tejchman J., Experimental and numerical investigations on RC beams with stirrups scaled along height or length, Engineering Structures 252, (2022) 113621
 7. Marzec I., Bobiński J., Quantitative Assessment of the Influence of Tensile Softening of Concrete in Beams under Bending by Numerical Simulations with XFEM and Cohesive Cracks, Materials 15(2), (2022) 626-
 8. Kondys B., Bobińśki J., Marzec I., Numerical investigations of discrete crack propagation in Montevideo splitting test using cohesive elements and real concrete micro-structure, Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures -, (2022) 107-116
 9. Kondys B., Bobińśki J., Marzec I., Assessment of fracture parameters in simulations of concrete cracking at mesoscale level, 24th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM) and the 42nd Solid Mechanics Conference (SolMech), 5-8 September, Świnoujście, Poland -, (2022) -
 10. Marzec I., Suchorzewski J., Bobiński J., Experiments and FEA modelling of cracking in steel fibre reinforced high-performance concrete, 24th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM) and the 42nd Solid Mechanics Conference (SolMech), 5-8 September, Świnoujście, Poland -, (2022) -
 11. Marzec I., Suchorzewski J., Bobiński J., Experimental and numerical investigation of cracking in steel fibre reinforced high performance concrete members, The Seventh International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures (CFRAC 2023), 21-23 June, Prague, Czech Republic -, (2023) -
 12. Marzec I., Bobiński J., Analysis of different approaches to simulate fibre reinforced concrete members, 25th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2023) and the 5th Polish Congress of Mechanics (PCM 2023), 4-7 September, Gliwice, Poland -, (2023) -
 13. Kondys B., Bobiński J., Marzec I., Non-uniqueness of fracture parameter choice in simulations of concrete cracking at mesoscale level, Archives of Mechanics 75(3), (2023) 365-396


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.