Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych

Identyfikator grantu: PT00688

Kierownik projektu: Violetta Konopińska-Zmysłowska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-09-18

Streszczenie projektu

Celem projektu jest rozwinięcie 6-polowej teorii powłok wielopłatowych, zawierających połączenia sztywne, odkształcalne oraz wzmocnione. Opracowanie w ramach tej teorii ogólnych warunków ciągłości wzdłuż krzywej osobliwej modelującej połączenie pozwoli na analizę różnych szczególnych przypadków połączeń w konstrukcjach powłokowych. Również w przypadku powłok podlegających przemianie fazowej materiału dwu-wymiarowy model będzie konstruowany w ramach 6-parametrowej teorii powłok. Cienkościenne elementy podlegające martenzytycznej przemianie fazowej zbudowane z tzw. materiałów z pamięcią kształtu stosowane są często w systemach MEMS. Opracowane ogólne warunki ciągłości na granicy faz pozwalają na wyznaczenie położenia przejścia fazowego w powłoce. W ramach analizy teoretycznej tych zagadnień będą wykorzystane programy Mathematica oraz Matlab. W celu analizy i weryfikacji otrzymanych wyników teoretycznych będą przeprowadzone obliczenia numeryczne przykładów powłok wielopłatowych i nieregularnych z wykorzystaniem programu Abaqus.

Publikacje

  1. I. Kozera, V. Konopińska-Zmysłowska, M. Kujawa, Stress analysis of a strip under tension with a circular hole, AIP Conference Proceedings 2077, 020028, (2019) 1-7
  2. V. Konopińska-Zmysłowska , AXIALLY SYMMETRIC SHELL PROBLEMS WITH REINFORCED JUNCTIONS, Katedra Mechaniki Budowli PG 1, (2020) 1-21


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.