Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów

Identyfikator grantu: PT00681

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Realizatorzy:

  • Marcin Kurowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-06-28

Streszczenie projektu

W projekcie realizowane są zadania badawcze zmierzające do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do aktywnego sterowania przepływem między innymi w celu zmniejszenia zużycia paliwa śmigłowców i zwiększenia sprawności turbin wiatrowych. W projekcie można wyróżnić dwie główne części. Część pierwsza skupia się na analizowaniu wpływu generatorów wirów na redukcję zjawiska oderwania warstwy przyściennej w oparciu o numeryczną mechanikę płynów. Analizowane jest zjawisko powstawania struktur wirowych generowanych przez aktuator wykorzystując metodę Moving-Deforming-Mesh. Badany jest również wpływ interakcji generowanych struktur wirowych z przepływem głównym pod kątem polepszenia warunków przepływowych poprzez zmniejszenie obszaru występowania separacji przepływu. W części drugiej projekt skupia się na walidacji używanych modeli numerycznych metodami eksperymentalnymi w tunelu aerodynamicznym używając zestawu dynamicznych generatorów wirów. W tym celu wykorzystane zostaną liczne metody pomiarowe, m. in. anemometria obrazowa (Particle Image Velocimetry) do pomiarów pól prędkości w przepływie, anemometria laserowa (Laser Doppler Anemometry) umożliwiająca pomiar prędkości miejscowych w płynie jak i określenie intensywności turbulencji przepływu oraz pomiary rozkładów ciśnień.

Publikacje

  1. M. Kurowski, R. Szwaba, Numerical and experimental investigations of a synthetic jet actuator for active flow control., XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 -, (2018) -
  2. M. Kurowski, R. Szwaba, Experimental and Numerical Investigations of Modified Synthetic Jet Actuator for Active Flow Control, Journal of Applied Fluid Mechanics -, (2020) -
  3. M. Kurowski, R. Szwaba, Numerical and Experimental investigations of a synthetic jet actuator for active flow control, The 14th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows -, (2019) -
  4. Marcin Kurowski, Ryszard Szwaba, xperimental and Numerical Investigations of Modified Synthetic Jet Actuator for Active Flow Control, Journal of Aerospace Engineering 35 (3) , (2022) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.