Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna

Kierownik projektu: Marek Krzaczek

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-02-01

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy charakterystyki procesu wymiany ciepła w ścianach zewnętrznych budynku z ulokowanymi wewnątrz ściennymi wymiennikami ciepła nowatorskiego systemu ogrzewania/chłodzenia budynków, zasilanego z odnawialnych źródeł energii. Wykonano 2-letnie badania budynku testowego z zainstalowanym systemem "Bariera Termiczna". Nieustalony proces wymiany ciepła w ścianie zewnętrznej z ściennymi wymiennikami ciepła zostanie odtworzony za pomocą symulacji numerycznych w programie ABAQUS. Jako warunki brzegowe i obciążenia cieplne zostaną wykorzystane wyniki pomiarów wykonanych w trakcie kampanii pomiarowej. Wyniki symulacji numerycznych umożliwią zrozumienie przebiegu zjawisk fizycznych, a następnie optymalizację metody sterowania dostawami energii do ściennych wymienników ciepła.
W projekcie zostanie poddana analizie wydajność kolektora słonecznego, ukrytego w konstrukcji dachu. Kolektor był częścią systemu poddawanego testom w warunkach rzeczywistych. Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane do budowy modelu numerycznego złożonego procesu przejmowania energii słonecznej w kolektorze. Model numeryczny zostanie opracowany w programie ANSYS CFD (w CFX lub FLUENT). Model zostanie zwalidowany w oparciu o wyniki pomiarów. Zostanie wykonana seria symulacji numerycznych, które umożliwią analizę wydajności kolektora słonecznego w różnych warunkach klimatycznych i w różnych systemach odbioru ciepła. Wyniki obliczeń numerycznych umożliwią optymalizację budowy kolektora oraz ocenę możliwości jego zastosowania w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Publikacje

  1. M. Krzaczek, J. Florczuk and J. Tejchman, Innovative energy management technique in pipe-embedded wall heating/cooling system in residential buildings, Applied Energy -, (2019) -
  2. M. Krzaczek, J. Florczuk, J. Tejchman, Improved energy management technique in pipe-embedded wall heating/ cooling system in residential buildings, Applied Energy 254, (2019) 113711


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.