Badania auksetyczności nanostruktur węglowych

Kierownik projektu: Szymon Winczewski

Realizatorzy:

  • Mohamad Yousef Shaheen
  • Mateusz Lewandowski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-01

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną obliczenia właściwości mechanicznych nanostruktur węglowych. Uwaga skupiona zostanie na poznaniu wpływu defektów różnych typów (wakanse podwójne typu 585, wakanse podwójne typu 555-777) na właściwości mechaniczne grafenu. Rozpatrzone zostaną także inne (hipotetyczne) formy alotropowe węgla, takie jak penta-grafen. Głównym celem prac jest określenie charakterystyk mechanicznych badanych nanostruktur, w szczególności zaś sprawdzenie, które z rozpatrywanych struktur wykazują właściwości auksetyczne. W obliczeniach wykorzystane zostaną metody symulacji w skali atomowej (metoda statyki molekularnej oraz metoda dynamiki molekularnej). Do opisu oddziaływań atomów węgla zastosowane zostaną metody empiryczne (potencjały empiryczne oparte na pojęciu rzędu wiązania, reaktywne pola siłowe). W obliczeniach wykorzystane zostanie pakiet obliczeniowy LAMMPS.

Publikacje

  1. S. Winczewski, M. Y. Shaheen, J. Rybicki,, Interatomic potential suitable for the modeling of penta-graphene: Molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon 125, (2018) 165-175
  2. Mohamad Yousef Shaheen, Molecular Statics and Molecular Dynamics calculations of the mechanical properties of penta-graphene, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
  3. Mateusz Lewandowski, Symulacje metodą dynamiki molekularnej właściwości mechanicznych grafenu zawierającego wakanse podwójne typu 555-777, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
  4. S. Winczewski, J. Rybicki, Anisotropic mechanical behavior and auxeticity of penta-graphene: molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon n/d, (2019) n/d
  5. S. Winczewski, J. Rybicki, Anisotropic mechanical behavior and auxeticity of penta-graphene: Molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon 146, (2019) 572-587
  6. S. Winczewski, J. Rybicki, From nano- to macro-auxetics: a simple three-parameter model of macroscopic auxetic structure inspired by penta-graphene, 10th International Conference "Auxetics and other materials and models with "negative" characteristics" Auxetics 2019 -, (2019) -
  7. S. Winczewski, J. Rybicki, From nano- to macro-auxetics: a simple three-parameter model of macroscopic auxetic structure inspired by penta-graphene, Dziesiąte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa'2019 -, (2019) -
  8. K. Simsek, Symulacje komputerowe właściwości strukturalnych, mechanicznych oraz termodynamicznych nanorurek penta-grafenu, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska n/d, (2020) n/d


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.