Grant/Projek zakończony

Badania auksetyczności nanostruktur węglowych

Kierownik projektu: Szymon Winczewski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-01

Data zakończenia: 2023-02-14

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną obliczenia właściwości mechanicznych nanostruktur węglowych. Uwaga skupiona zostanie na poznaniu wpływu defektów różnych typów (wakanse podwójne typu 585, wakanse podwójne typu 555-777) na właściwości mechaniczne grafenu. Rozpatrzone zostaną także inne (hipotetyczne) formy alotropowe węgla, takie jak penta-grafen. Głównym celem prac jest określenie charakterystyk mechanicznych badanych nanostruktur, w szczególności zaś sprawdzenie, które z rozpatrywanych struktur wykazują właściwości auksetyczne. W obliczeniach wykorzystane zostaną metody symulacji w skali atomowej (metoda statyki molekularnej oraz metoda dynamiki molekularnej). Do opisu oddziaływań atomów węgla zastosowane zostaną metody empiryczne (potencjały empiryczne oparte na pojęciu rzędu wiązania, reaktywne pola siłowe). W obliczeniach wykorzystane zostanie pakiet obliczeniowy LAMMPS.

Publikacje

 1. S. Winczewski, M. Y. Shaheen, J. Rybicki,, Interatomic potential suitable for the modeling of penta-graphene: Molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon 125, (2018) 165-175
 2. Mohamad Yousef Shaheen, Molecular Statics and Molecular Dynamics calculations of the mechanical properties of penta-graphene, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
 3. Mateusz Lewandowski, Symulacje metodą dynamiki molekularnej właściwości mechanicznych grafenu zawierającego wakanse podwójne typu 555-777, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
 4. S. Winczewski, J. Rybicki, Anisotropic mechanical behavior and auxeticity of penta-graphene: molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon n/d, (2019) n/d
 5. S. Winczewski, J. Rybicki, Anisotropic mechanical behavior and auxeticity of penta-graphene: Molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon 146, (2019) 572-587
 6. S. Winczewski, J. Rybicki, From nano- to macro-auxetics: a simple three-parameter model of macroscopic auxetic structure inspired by penta-graphene, 10th International Conference "Auxetics and other materials and models with "negative" characteristics" Auxetics 2019 -, (2019) -
 7. S. Winczewski, J. Rybicki, From nano- to macro-auxetics: a simple three-parameter model of macroscopic auxetic structure inspired by penta-graphene, Dziesiąte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa'2019 -, (2019) -
 8. K. Simsek, Symulacje komputerowe właściwości strukturalnych, mechanicznych oraz termodynamicznych nanorurek penta-grafenu, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska n/d, (2020) n/d
 9. S. Winczewski, J. Rybicki, Negative Poisson’s ratio from pentagons: A new auxetic structure combining three different auxetic mechanisms, Computational Materials Science 201, (2022) 110914
 10. Olaf Horuży, Symulacje właściwości mechanicznych grafenu zawierającego defekty typu Stone'a-Walesa, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej n/d, (2022) n/d
 11. Cezary Janusz, Obliczenia teoretyczne właściwości strukturalnych i termodynamicznych pentafulerenów, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej n/d, (2022) n/d


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.