Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków

Kierownik projektu: Jacek Żabski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2015-03-11

Streszczenie projektu

Celem jest przeprowadzenie symulacji dynamicznej 3D konwekcyjnego suszenia statycznej pryzmy zrębków drewnianych tak, aby na bieżąco odczytywać wilgotność złoża w danej lokalizacji złoża i czasie, z braku odpowiedniego oprogramowania wykorzystuje się jeden z pakietów numerycznej mechaniki płynów (CFD) wzbogacony o własnoręcznie napisane procedury z zaimplementowanym modelem suszenia, bierze się pod uwagę pierwszy okres suszenia z możliwością rozbudowy modelu także o drugi okres, zadanie oprócz głównego, jakim jest autorska implementacja suszenia w pakiecie CFD wymaga także stworzenia wielu narzędzi pomocniczych, przeprowadzenia obliczeń cząstkowych poza pakietem CFD, odtworzenia pewnych danych publikacyjnych.

Publikacje

  1. Stanisław Gumkowski, Jacek Żabski, Piotr Lampart, Suszenie biomasy: analiza teroetyczna i badania eksperymentalne, Globalizacja a regionalna ochrona środowiska / Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej 3, (2016) 203 - 232
  2. Jacek Żabski, Piotr Lampart, Stanisław Gumkowski, Biomass Drying:: Experimental and Numerical Investigations, Archives of Thermodynamics 39, (2017) xx
  3. S. Gumkowski, J. Żabski, P. Lampart, Biomass drying: Experimetal and numerical investigations, Archives of Thermodynamics 1, (2018) 39-73
  4. J. Żabski, S. Gumkowski, Analysis of a possible application of a small power plant in the Organic Rankine Cycle, which apply waste heat from a combustion engine, Eco-Energetics: technologies, enviroment, law and economy 1, (2018) 127-136


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.