Konstrukcje stalowe z poszyciem współpracującym z konstrukcją nośną

Identyfikator grantu: PT01166

Kierownik projektu: Natalia Korcz-Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-02-22

Streszczenie projektu

W ramach projektu wykonane zostaną analizy numeryczne stalowych konstrukcji inżynierskich oraz wydzielonych z nich fragmentów. Głównym tematem badań będzie zagadnienie współpracy poszycia (z blach trapezowych, płyt warstwowych itp.) z konstrukcją nośną (tzw. „stressed skin effect”, „diaphragm effect”). Badania obejmą zarówno analizy liniowe jak i nieliniowe (geometrycznie i materiałowo) konstrukcji. Analizie poddane zostaną konstrukcje ze stężaniami prętowymi, tarczowymi oraz prętowo-tarczowymi, z uwzględnieniem m.in. różnych imperfekcji elementów stężanych. Rezultaty badań wykorzystane zostaną m.in. do oceny modeli numerycznych, procedur analitycznych i analityczno-numerycznych w kontekście stosowalności ich w praktyce inżynierskiej do projektowania konstrukcji stalowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.