Zaawansowane obliczenia w Inżynierii Biomedycznej i Inżynierii Mechanicznej

Identyfikator grantu: PT01136

Kierownik projektu: Wiktoria Wojnicz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-06

Streszczenie projektu

Celem projektu jest realizacja numerycznych obliczeń zaawansowanych modeli obliczeniowych obejmujących rozwiązanie wybranych zagadnień z zakresu Inżynierii Biomedycznej (zaawansowane modele biomechaniczne) oraz z zakresu Inżynierii Mechanicznej (modele mechaniczne, w tym modele lattice structures, opracowane za pomocą Metody Elementów Skończonych zaimplementowane w środowisku obliczeniowym Abaqus, HyperWorks i/lub MSC.Software).

Zakres projektu obejmuje rozwiązanie dwóch podstawowych zagadnień:
1) zaawansowanych modeli biomechanicznych wraz z weryfikacją opartą na opracowaniu wyników pomiarów za pomocą metod Machine Learning and Data Mining;
2) zaawansowanych modeli mechanicznych, w szczególności lattice structures, wraz z implementacją zaawansowanych modeli materiałowych.

Przewiduje się, iż w ramach projektu zostaną opracowane wyniki, które można będzie opublikować w wysoko punktowanych publikacjach.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.