Modelowanie wspólnego manewru unikowego statków z wykorzystaniem koncepcji obszaru krytycznego i danych empirycznych o ruchu morskim

Identyfikator grantu: PT01124

Kierownik projektu: Mateusz Gil

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Nawigacyjny

Gdynia

Data otwarcia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Celem grantu obliczeniowego jest analiza ruchu morskiego w oparciu o duże zbiorów danych historycznych (big data) pochodzących z systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS). Analiza czasoprzestrzenna danych wieloletnich pozwoli na poznanie wiarygodnych wzorców zachowania statków w sytuacjach niebezpiecznych, a także wyznaczenie parametrów realizacji manewrów unikowych w różnych sytuacjach spotkaniowych i nawigacyjnych. Dzięki temu, możliwe będzie późniejsze przeniesienie otrzymanych wyników m.in. na rozwiązania dedykowane statkom autonomicznym lub systemom wspomagania decyzji nawigatora DSS (Decision Support Systems). Podczas analizy, szczególna uwaga zostanie poświęcona wskaźnikom (w tym krytycznym), pozwalającym na detekcję i scharakteryzowanie:
a) mijania się dwóch statków,
b) realizacji manewru unikowego,
c) zdarzenia potencjalnie wypadkowego (near-miss),
d) działania prowadzącego do redukcji ryzyka zderzenia.
Przeprowadzone badania pozwolą na rozwinięcie koncepcji obszaru krytycznego statku CADCA (Collision Avoidance Dynamic Critical Area). W ramach projektu, CADCA zostanie rozszerzona do obsługi manewrów dwóch jednostek lub prowadzenia działań skoordynowanych.
Z wykorzystaniem zasobów KDM możliwe będzie przeprowadzenie analizy czasoprzestrzennej ruchu morskiego oraz wykonanie obliczeń, pozwalających na wyznaczenie obwiedni obszarów krytyczny statków. Zmodyfikowane obszary CADCA zostaną określone dla szerokiego spektrum parametrów, obejmujących zarówno czynniki środowiskowe (falowanie morskie), jak i operacyjne (wychylenie steru, prędkość statku, planowana wielkość zwrotu, itd.). Realizacja grantu obliczeniowego przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu morskiego oraz poszerzenie wiedzy mającej zastosowanie w żegludze autonomicznej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.