Zrównoważony materiał betonowy do zastosowania w ulepszonych konstrukcjach nośnych dla technologiach energii odnawialnej na morzu

Identyfikator grantu: PT01115

Kierownik projektu: Jerzy Bobiński

Realizatorzy:

  • Beniamin Kondys
  • Patryk Chodkowski
  • Jakub Schonnagel
  • Ireneusz Marzec
  • Anna Kopańska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-01-25

Streszczenie projektu

Głównym celem grantu są symulacje numeryczne zrównoważonego, cyrkularnego i wiarygodnego materiału betonowego zastosowanego do budowy konstrukcji pływających dla morskiego sektora energii odnawialnej. Zakres grantu będzie obejmował między innymi symulacje mechaniczne i niemechaniczne (skurcz, trwałość) próbek betonowych z uwzględnieniem ich mezostruktury i ewentualnie dodanych włókien stalowych. Otrzymane wyniki posłużą do sformułowania makroskopowego równoważnego prawa konstytutywnego dla betonu i zastosowania go do wykonania symulacji numerycznych pływaków betonowych będących elementami falowego konwertera energii. Grant CI jest bezpośrednim odzwierciedleniem międzynarodowego grantu Wechull+ realizowanego w ramach programu Clean Energy Transition Partership (CETP).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.