Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu flag międzynarodowego kodu sygnałowego

Identyfikator grantu: PT01100

Kierownik projektu: Ireneusz Czarnowski

Realizatorzy:

  • Jakub Krajewski

Akademia Morska w Gdyni

-

Gdynia

Data otwarcia: 2023-12-13

Streszczenie projektu

Cel projektu skupia się na badaniu i zrozumieniu potencjału zastosowania sieci neuronowych w automatycznym rozpoznawaniu flag międzynarodowego kodu sygnałowego (MKS). MKS to system komunikacji w żegludze, gdzie różne kombinacje flag oznaczają różne komunikaty. Praca ma na celu wykorzystanie zaawansowanych algorytmów i architektury sieci neuronowych w celu skutecznej analizy obrazów flag MKS oraz precyzyjnej detekcji. Projekt skupia się na wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów w ramach sieci neuronowych. Może to obejmować techniki głębokiego uczenia, takie jak konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) lub zaawansowane architektury, które są specjalnie dostosowane do analizy obrazów. Istotnym aspektem projektu jest osiągnięcie precyzyjnej detekcji flag. Oznacza to, że modele będą w stanie skutecznie rozróżniać różne flagi, nawet w przypadku skomplikowanych układów czy warunków oświetleniowych. Aby dostosować modele do specyfiki flag MKS, projekt zakłada stworzenie autorskiej bazy danych zdjęć flag morskich. Trening na dedykowanym zbiorze danych pozwoli na lepszą adaptację modeli do rzeczywistych warunków, z którymi mogą się spotkać w praktyce.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.