Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES

Identyfikator grantu: PT01081

Kierownik projektu: Łukasz Golon

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-07-25

Streszczenie projektu

SUGRES to gruboziarniste pole siłowe zawarte w pakiecie UNRES, które pozwala na symulację polisacharydów i ich oddziaływań z białkami w znacznie większej skali czasowej i/lub przestrzennej niż tradycyjne pola siłowe jak Amber czy CHARMM.
Glikozaminoglikany są klasą oligo- i polisacharydów biorących udział w wielu procesach biologicznych. Spośród nich heparyna występuje naturalnie w organizmach wielu zwierząt i jest stosowana w medycynie jako antykoagulant, ponieważ wiążąc się z antytrombiną aktywuje inhibicję enzymów w kaskadzie krzepnięcia krwi.
Heparyna wykazuje się największą gęstością ładunku spośród wszystkich znanych cząsteczek biologicznych, co sugeruje, że oddziaływania z kationami mają kluczową rolę w jej oddziaływaniach biolchemicznych. Celem bieżącego projektu jest parametryzacja oddziaływań jednostek cukrowych heparyny z kationami wapnia.
W tym celu zastosuję obliczenia kwantowochemiczne metodą MP2 – optymalizację dla jednostek cukrowych, a następnie obliczenia energii single point dla 100,000 układów z losowo wygenerowaną pozycją kationu wapnia dla obydwu monosacharydów. Uzyskane tą metodą wartości energii przeliczę na potencjały średniej siły, do których dopasuję analityczne wyrażenia na energię oddziaływań. Zaimplementuję ten składnik energii w polu siłowym SUGRES i zwaliduję modyfikację pola siłowego poprzez symulacje układów heparyny z jonami wapnia oraz z białkami w obecności jonów wapnia.

Publikacje

  1. Łukasz Golon, Adam K. Sieradzan, Sergey A. Samsonov, Heparin Interaction with Calcium Cations: Potential of Mean Force for 2-O-Sulfo-L-Iduronic Acid, Eighth Polish-Korean Conference on “Protein Folding: Theoretical and Experimental Approaches,” 24-28.09.2023 r., Jastrzębia Góra, Polska -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.