Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich

Identyfikator grantu: PT01076

Kierownik projektu: Piotr Ziółkowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-06-06

Streszczenie projektu

Celem projektu są badania numeryczne związane z tematyką momentum-FSI (Momentum-Fluid-Solid Interaction) oraz thermal-FSI. W ramach zagadnienia momentum-FSI będzie badana wymiana pędu pomiędzy smukłymi konstrukcjami inżynierskimi, a opływem tych konstrukcji, natomiast tematyka thermal-FSI rozszerza zagadnienie o wymianę ciepła.
W projekcie będą stosowane narzędzia numerycznej mechaniki płynów (CFD) oraz numerycznej mechaniki ciała stałego (CSD) oraz ich sprzężenia w ramach jednego lub dwóch solwerów.
Uzyskane wyniki obliczeń zostaną opublikowane w czasopismach oraz przedstawione na konferencjach naukowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.