Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych

Identyfikator grantu: PT01013

Kierownik projektu: Daniel Darnikowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-12-20

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie obliczeń termicznych i strukturalnych do weryfikacji odporności na wysoką temperaturę układów magazynowania energii wielokrotnego użytkowania (z ang. Rechargeable Energy Storage System, RESS), wykorzystywanych powszechnie w jednostkach napędowych pojazdów i maszyn, oraz elementów konstrukcyjnych (takich jak przegrody, konstrukcje, obudowy), służących do zabezpieczenia układów RESS przed wpływem warunków zewnętrznych podczas ich użytkowania, magazynowania i transportu. Analizy numeryczne ponadto mają na celu sprawdzenie warunków badawczych i optymalizację metodyki w zakresie powtarzalności i dokładności uzyskiwanych wyników. Modele zostaną zweryfikowane w badaniach w pełnej skali odporności ogniowej układów RESS przy wykorzystaniu termoelementów typu K do pomiaru temperatury i mierników odkształceń.
Otrzymane wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych posłużą do usprawnienia zaproponowanego układu pomiarowego oraz wzrostu odporności termicznej układów magazynowania energii. W rezultacie układy wykorzystywane na co dzień będą posiadały wyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku awarii układu.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.