Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia

Identyfikator grantu: PT01000

Kierownik projektu: Jakub Kowalski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-10-26

Streszczenie projektu

Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy, uzupełnienie luki badawczej w temacie zachowania się materiału poddanemu obciążeniom wieloosiowym (złożony stan obciążenia), W założeniu projekt koncentruje się na niewielkich próbkach, jednakże celem jest wypracowanie takiej metody, która będzie mogła być stosowana w analizach lokalnych, strefowych i globalnych konstrukcji, przyczyniając się do zwiększenia ich bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości.
Współcześnie, brak jest uniwersalnego kryterium szacowania trwałości zmęczeniowej, szczególnie dla przypadków obciążeń wieloosiowych nieproporcjonalnych. Efektem prowadzonych badań jest próba wypracowania oryginalnego, możliwie uniwersalnego kryterium, umożliwiającego określanie trwałości zmęczeniowej w złożonym stanie naprężenia.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.