WRF METEOPG w nowym serwisie pogodowym IMGW-PIB
18 czerwca 2020

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy po 13 latach od debiutu serwisu prezentującego prognozę pogody w Polsce, pod nazwą „Pogodynka”, zdecydował się na budowę nowego serwisu pogodowego.

Do prac zapoczątkowanych w drugiej połowie 2019 roku zostali  zaproszeni pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. Mariusza Figurskiego kierownik interdyscyplinarnego zespołu METEOPG oraz dr Grzegorz Nykiel, którzy realizują od 2017 roku projekt obliczeniowy w Centrum Informatycznym TASK "Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS".

W ramach projektu został opracowany wysokorozdzielczy model i portal pogodowy WRF METEOPG (www.meteopg.pl) bazujący na zmodyfikowanej wersji mezoskalowego modelu WRF rozwijanej w kooperacji z NCAR (National Center for Atmospheric Research). System prognozowania pogody WRF METEOPG w ciągu doby uruchamiany jest dla czterech głównych terminów synoptycznych 00, 06, 12 i 18 z czasem prognozy wynoszącym 60 godzin dla wszystkich siatek obliczeniowych. System operacyjnie pracuje na superkomputerze "TRYTON" wykorzystując 24 węzły obliczeniowe.

Prognozy z WRF METEOPG udostępniane są do IMGW-PIB na mocy podpisanego porozumienia o współpracy między Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku. Przez kilka miesięcy trwały weryfikacje jakości prognoz z danymi pomiarowymi i operacyjnymi numerycznymi modelami pogody IMGW: COSMO, AROME i ALARO, które pokazały wysoką wiarygodność prognoz modelu WRF METEOPG. Pozytywne wyniki zaowocowało włączeniem go wiosną 2020 roku do systemu prognoz numerycznych i nowego serwisu pogodowego IMGW (meteo.imgw.pl) razem z modelami AROME – o rozdzielczości przestrzennej 2 km, ALARO 4 km, COSMO 7 km oraz globalnym GFS 0º25 – opracowywanym przez amerykańską agencję National Centers for Environmental Prediction (NCEP).

W systemie WRF METEOPG zastosowano wysokorozdzielcze dane geograficzne (min. obejmujące topografię, szorstkość podłoża, użytkownie gruntów) i zoptymalizowaną parametryzacją fizyki dla Europy Środkowej. Operacyjny model wykorzystuje trzy siatki zanurzone o rozdzielczościach odpowiednio 12.5, 2.5 i 0.5 km na 50 wertykalnych hybrydowych poziomach obliczeniowych . Siatka pierwsza obejmuje kontynent europejski, druga obszar Polski, a trzecia województwa pomorskiego. W serwisie pogodowym IMGW są udostępniane prognozy o rozdzielczości 2.5km. W systemie można również aktywować kolejne siatki o rozdzielczości 0.5 km dla wskazanych obszarów Polski np. Tatr i Podhala. Do prognozowania pogody asymilowane są dane z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25°, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby i oceanu.


Alternatywnie system może asymilować dane z modelu europejskiego ICON-EU (Icosahedral Nonhydrostatic for Europe) o rozdzielczości 6.6 km lub pobierać dane wejściowe z modeli IMGW COSMO (Consortium for Small-Scale Modeling) i ICON-LM oraz ERA5 z ECMWF (European Center for Medium-range Weather Forecast). Obecnie naukowcy z Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB oraz Politechniki Gdańskiej i TASK prowadzą badania związane z wdrożeniem modelu WRF METEOPG wysokiej rozdzielczości obejmującym swoim zasięgiem obszar całej Polski. W badaniach wykorzystywane są doświadczenia zebrane w badaniach nad implementacja modelu WRF METEOPG dla Pomorza o rozdzielczości 0.5km. System prognozowania WRF METEOPG od 2019 roku dostarcza również prognozy wilgotności gleby dla całego kraju do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach programu „Stop Suszy”, które udostępniane są w serwisie geoportal.gov.pl.


Inne aktualności

T
Nowa infrastruktura magazynu danych w CI TASK

22 maja 2020

W lutym 2020r. w CI TASK wdrożono nową infrastrukturę obiektowego magazynu danych opartego na oprogramowaniu Ceph.

W ramach systemu zakupiono ok. 4 PB przestrzeni dyskowej...

T
Bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych firmy Siemens

3 kwietnia 2020

Dostęp do serwisu jest bezpłatny. Obecnie został on uruchomiony na okres 30 dni dla dowolniej ilości osób i wymaga jedynie rejestracji.

Ze skutkiem natychmiastowym i przez okres...

T
Konkurs na projekty obliczeniowe PRACE

30 marca 2020

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ogłosił nadzwyczajny konkurs na projekty obliczeniowe wspierające przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Wnioski są przyjmowane w...


Zobacz wszystkie