Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian - przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych
25 marca 2022

Centrum Informatyczne TASK zaprasza na szkolenie pt.

Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian
- przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych

Prowadzący szkolenie: dr hab. Maciej Bobrowski
Profesor uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Techn. i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Agenda szkolenia:

  • 10:00-10:15 Przedstawienie się. Omówienie planu szkolenia i kwestii organizacyjnych szkolenia.
  • 10:15-12:00 Prezentacja zastosowań metod chemii kwantowej w badaniach nowych materiałów funkcjonalnych i ich wykorzystania w nowatorskich urządzeniach tj. elastyczne soczewki dostrajalne oparte o ciecze, konwertery zamieniające ciepło w energię elektryczną. Relacja pomiędzy zastosowaniami materiałów, budowanymi modelami obliczeniowymi oraz możliwościami metod kwantowych i oprogramowania.
  • 12:00-12:15 Przerwa.
  • 12:15-14:00 Szkolenie w formie prezentacji przykładów obliczeń wykonywanych ,,on the fly'' z poziomu komputera PC (pod systemem Linuks) z zadaniami uruchamianymi na superkomputerze Tryton CI TASK, oraz dalszej analizy uzyskiwanych danych, również z przykładami rozwiązywania typowych problemów obliczeniowych napotykanych w trakcie wykonywania obliczeń. Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania stosowane w obliczeniach przy pomocy programów Gamess i Gaussian. Dodatkowe omówienie bieżących możliwości obliczeniowych programów Gamess i Gaussian.

Opis: Szkolenie złożone będzie z wykładu (2h) oraz warsztatów (2h). W czasie wykładu prowadzący przedstawi ogólne idee metod chemii kwantowej, z punktu widzenia praktyka, oraz przykłady ich zastosowania przy projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych:

  1. polimerów osadzanych z fazy gazowej w metodzie LPCVD (ang. Low Pressure Chemical Vapor Deposition),
  2. ciekłych materiałów termoelektrycznych.

Przedstawione będą też ograniczenia takich metod. Pokazany też zostanie przykład wykorzystania metod chemii kwantowej przy dalszym projektowaniu algorytmów kombinowanych kwantowo-klasycznych, które z kolei mogą być wykorzystane do analizy większych układów, tj. złożonych z wielu tysięcy atomów. Wiele uwagi zostanie poświęconej badaniu struktury elektronowej i uwzględnianiu jej w obliczeniach, ale również analizie tej struktury i wyciąganiu stosownych wniosków.
W czasie szkolenia, z wykorzystaniem komputera typu PC i superkomputera Centrum Informatycznego TASK prowadzący przedstawi liczne przykłady użycia oprogramowania Gamess i Gaussian, w tym metody wykorzystywania tych programów na superkomputerze Tryton. Przedstawione zostaną przykłady prowadzenia obliczeń różnymi metodami chemii kwantowej, zaczynając od metod Hartree-Focka i kończąc na metodach wielokonfiguracyjnych z obliczeniami poprawek metodami perturbacyjnymi. Również przedstawiona będzie metoda graficznej wizualizacji uzyskiwanych wyników.

Termin: 16.05.2022, godz. 10:00-14:00.

Wymagania: Komputer z przeglądarką internetową. Szkolenie odbędzie się poprzez MS Teams.

Miejsce: Szkolenie on-line, link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową na 3 dni przed szkoleniem.

Organizator: Centrum Informatyczne TASK. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC

Rejestracja: Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko oraz afiliacje (jednostkę naukową/firmę/organizację) prosimy przesłać na adres mailowy kdm@task.gda.pl.

Materiały ze szkolenia, w tym prezentację, można pobrać tutaj


Inne aktualności

T
Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF

23 marca 2022

Centrum Inormatyczne TASK zaprasza na szkolenie pt.

Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRFProwadzący...

T
Sprawozdania 2021

2 lutego 2022

Jak co roku, przypominamy użytkownikom Komputerów Dużej Mocy o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów TASK. Termin składania sprawozdań upływa z końcem...

T
Oferta pracy: programista

31 stycznia 2022

Twoje zadania:projektowanie i implementacja frontendu nowoczesnych aplikacji webowych,
wybór i dostosowywanie technologii implementacji w oparciu o wymagania funkcjonalne i...


Zobacz wszystkie