Nowości Działu KDM - Kwiecień 2022
7 kwietnia 2022

Od początku działalności CI TASK dostęp do usług obliczeniowych uzyskało 2 045 osób – tyle kont utworzono na Komputerach Dużej Mocy. Z tego 356 osób to użytkownicy aktywni w 2021 roku.

W 2021 roku użytkownicy złożyli sprawozdania z 234 grantów obliczeniowych, w których wykazali 148 publikacji i opracowań wewnętrznych, 65 wystąpień konferencyjnych. W ramach grantów obliczeniowych powstały 4 rozprawy doktorskie, 9 dyplomów magisterskich, 4 dyplomy inżynierskie/licencjackie.

Największa liczba projektów realizowana była w ramach grantów z dziedziny fizyki (42 projekty), chemii (35 projektów) oraz inżynierii (30 projektów), a wśród aplikacji naukowych, wymagających dużych mocy obliczeniowych, silnie eksploatowane były:

  • pakiety chemiczno-fizyczne: Gaussian z dziedziny mechaniki kwantowej (88 użytkowników/37 projektów) oraz inne popularne i cenione narzędzie jakim jest AMBER, wykorzystywany do modelowania molekularnego, głównie dla układów makromolekuł biologicznych (69 użytkowników/18 projektów),
  • pakiety dla inżynierów: SIMULIA (Abaqus) dostarczający narzędzi do analizy układów nieliniowych (71 użytkowników/45 projektów), ANSYS (szczególnie solvery CFD i Fluent oraz HPC umożliwiające prowadzenie obliczeń wieloprocesorowych) oferujący narzędzia do mechaniki płynów (48 użytkowników/31 projekty) oraz MSC.Software (szczególnie solver MD Nastran) dostarczające zaawansowanych narzędzi do rozwiązań inżynieryjnych z użyciem metod elementów skończonych (33 użytkowników/13 projektów).

Niezmiennie popularnością cieszy się wielodziedzinowe narzędzie jakim jest MATLAB (175 użytkowników/73 projektów) oraz Mathematica (84 użytkowników/23 projektów), wykorzystywane głównie jako narzędzia desktopowe (uruchamiane na własnej stacji roboczej użytkownika).

Użytkownicy KDM mają możliwość przechowywania danych wejściowych lub wyników obliczeń w czasie dłuższym niż 3 miesiące. Na koniec 2021 roku w magazynie znalazło się 514 TB danych (w 2020 roku 425 TB).

Dużą popularnością wciąż cieszą się usługi kampusowe. Na koniec roku 2021 w systemie było zarejestrowanych 674 użytkowników, w tym użytkownicy nowi to 125 osób. użytkownicy stworzyli 1 562 maszyny wirtualne o łącznym czasie życia: 75 094 godziny.


Inne aktualności

T
Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian - przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych

25 marca 2022

Centrum Informatyczne TASK zaprasza na szkolenie pt.

Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian
- przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów...

T
Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF

23 marca 2022

Centrum Inormatyczne TASK zaprasza na szkolenie pt.

Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRFProwadzący...

T
Sprawozdania 2021

2 lutego 2022

Jak co roku, przypominamy użytkownikom Komputerów Dużej Mocy o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów TASK. Termin składania sprawozdań upływa z końcem...


Zobacz wszystkie