Konferencja Cyfryzacja typu SMART (Everything and everywhere)
20 czerwca 2023

W dniach 22-23.06.2023 odbędzie się konferencja pod nazwą "Cyfryzacja typu SMART (Everything and everywhere)". Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną nowe możliwości funkcjonowania CI TASK w nowym budynku powstałym w ramach projektu CK STOS. Wystąpienia prelegentów prezentowane podczas Konferencji dotyczyć będą prac badawczo-rozwojowych wykonywanych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury sieciowo-obliczeniowej. Jest to pierwszy sygnał do pomorskich firm i organizacji ukazujący możliwości współpracy.


Agenda

Dzień pierwszy 22.06.2023 (czwartek)

Godzina Wystąpienie
09:00-10:00 Otwarcie konferencji. Przewodniczący sesji: Jerzy Proficz
 • "Koncepcje i zadania badawczo-rozwojowe CK STOS", Henryk Krawczyk
 • "Info-biobank - czyli to co łączy biomedycynę z informatyką", Leszek Kalinowski
 • "Collaborative Learning as a Service for Rural IoT", Bogdan Wiszniewski
10:00-11:00 Przewodniczący sesji: Henryk Krawczyk
 • "Koncepcja Big Data Collection dla globalnej promocji i monitoringu aktywności fizycznej kobiet w ciąży w prewencji chorób przewlekłych dwóch pokoleń - projekty HIIT Mama i NEPPE", Anna Szumilewicz
 • "Rola HPC w modelowaniu mechanizmów reakcji chemicznych. Badanie procesów zderzeniowych do zrozumienia wpływu promieniowania jonizującego na organizm ludzki." Marta Łabuda
 • "Trójwymiarowa wizualizacja danych histopatologicznych", Aleksandra Podwójcik
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:30 Przewodnicząca sesji: Marta Łabuda
 • "Historia użytkowników HPC. Charakterystyka potrzeb użytkowników komputerów dużej mocy", Rafał Tylman
 • "Wykorzystanie zasobów TASKcloud przez użytkowników", Piotr Orzechowski
 • "Rozwój systemów zarządzania siecią TASK", Sławomir Połomski
 • "Zastosowanie superkomputerów w prognozowaniu pogody", Michał Ziemiański, Mariusz Figurski
12:30-13:30 Przewodnicząca sesji: Ireneusz Czarnowski
 • "Projekty badawczo-rozwojowe w CI TASK", Jerzy Proficz
 • "Niezawodna i bezpieczna infrastruktura techniczna systemów zasilania", Paweł Gołaszewski
 • "Struktura tlenku żelaza III wykorzystanego w ferrofluidach opartych o ciecze jonowe. Obliczenia metodami chemii kwantowej", Maciej Bobrowski
13:30-15:00 Lunch
15:00-16:00 Przewodniczący sesji: Roman Wyrzykowski
 • "Środowisko interaktywnej analizy danych wielkoskalowych", Krzysztof Drypczewski
 • "Gromadzenie oraz analiza danych z heterogenicznych środowisk rozproszonych", Kamil Rybacki
 • "eCUDO.pl - otwarty dostęp do zasobów danych oceanograficznych polskich instytucji naukowych", Marcin Wichorowski
16:00-17:00 Przewodniczący sesji: Kazimierz Wiatr
 • "Obliczenia równoległe i rozproszone w uczeniu maszynowym", Ireneusz Czarnowski
 • "Fizyka i superkomputery w gruboziarnistym i mezoskalowym modelowaniu maszynerii żywych komórek", Adam Liwo, Agnieszka Lipska
 • "Wykorzystanie systemu LoRaWAN w gospodarce", Łukasz Wiszniewski
17:00-18:00 Dyskusja, kawa
18:00 Grill

 

Dzień drugi 23.06.2023 (piątek)

Godzina Wystąpienie
09:00-10:30 Sesja Jubileuszowa. Wystąpienia: Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni, Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – Senator RP Dr inż. Maciej Stroiński, Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Przedstawiciele Rady Użytkowników TASK
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-13:00 Posiedzenie Rady PIONIER / Zwiedzanie budynku CK STOS
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Zwiedzanie budynku CK STOS

 


Inne aktualności

T
Konkurs na granty obliczeniowe - superkomputer LUMI

13 czerwca 2023

W imieniu Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH informujemy, że 6 czerwca został ogłoszony konkurs na regularny dostęp do na dostęp do zasobów CPU i GPU na...

T
Siemens - DIGITAL PATHWAYS

12 czerwca 2023

W imieniu władz Politechniki Gdańskiej, Centrum Informatycznego TASK i Siemens Industry Software mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie użytkowników oprogramowania...

T
Informacja o śmierci pierwszego dyrektora CI TASK

5 czerwca 2023

Z przykrością informujemy, że 2.06.2023 zmarł Mścisław Nakonieczny - wieloletni dyrektor i pomysłodawca Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.
Ceremonia pogrzebowa...


Zobacz wszystkie