Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych

Identyfikator grantu: PT00894

Kierownik projektu: Kamil Filik

Politechnika Rzeszowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rzeszów

Data otwarcia: 2021-07-07

Streszczenie projektu

Badania w obszarze zjawisk związanych z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na urządzenia elektryczne i elektroniczne prowadzone są od wielu lat. Dotyczą przede wszystkim następstw od pojedynczych udarów piorunowych, które częściej obserwowane są w obiektach naziemnych. Ten charakter wyładowań różni się od tego obserwowanego w chmurach i pomiędzy nimi, gdzie rozpatrywane są częściej udary wielokrotne oraz wielokrotne impulsy typu burst. Wraz z rozwojem transportu lotniczego i kosmicznego wzrasta potrzeba prowadzenia prac badawczych dotyczących efektów pośrednich obserwowanych w instalacjach pokładowych statków powietrznych i kosmicznych. Związane jest to szczególnie ze zmianą technologii produkcji płatowców, gdzie wprowadzenie coraz większej ilości elementów z materiałów kompozytowych pogarsza właściwości ekranowania wnętrza statków przed wnikaniem pola elektromagnetycznego.
Celowość i aktualność podjętej tematyki badawczej w obszarze ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń podkładowych statków powietrznych potwierdza rosnące zapotrzebowanie na badania komputerowe i eksperymentalne oraz rozwiązania dotyczące zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń w obecności zaburzeń pochodzenia atmosferycznego.
Celem badań jest przeprowadzenie analizy przebiegów przejściowych, jakie w wyniku przepływu prądu w kanale wyładowania atmosferycznego oraz wskutek propagacji impulsu elektromagnetycznego LEMP pojawiają się w wieloprzewodowych wiązkach kablowych statków powietrznych.← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.