Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI

Kierownik projektu: Marcin Froissart

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-16

Streszczenie projektu

W październiku 2020 roku rozpocząłem studia doktorskie na kierunku Inżynieria Mechaniczna w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Moim promotorem został dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk z Zakładu Konwersji Energii IMP PAN.
Tematem mojej pracy doktorskiej jest modelowanie elementów turbiny gazowej przy pomocy techniki Thermal FSI, która pozwala na uwzględnienie sprzężeń pomiędzy obliczeniami wytrzymałościowymi, przepływowymi i cieplnymi.
Szczególną uwagę planuję poświęcić komorze spalania oraz turbinowemu stopniowi wysokoprężnemu.
Aby osiągnąć zamierzone cele, potrzebuję dostępu do trzech programów naukowo-inżynierskich. Siemens NX będzie pomocny przy definiowaniu skomplikowanych geometrii elementów turbiny. Pakiet Ansys pozwoli na obliczenia mechaniczne oraz cieplno-przepływowe tychże elementów z wykorzystaniem metody Thermal FSI. MATLAB natomiast będzie przydatny do analizy dużej ilości danych oraz tworzenia wykresów trójwymiarowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.