Grant/Projek zakończony

Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI

Identyfikator grantu: PT00852

Kierownik projektu: Marcin Froissart

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-16

Data zakończenia: 2024-02-28

Streszczenie projektu

W październiku 2020 roku rozpocząłem studia doktorskie na kierunku Inżynieria Mechaniczna w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Moim promotorem został dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk z Zakładu Konwersji Energii IMP PAN.
Tematem mojej pracy doktorskiej jest modelowanie elementów turbiny gazowej przy pomocy techniki Thermal FSI, która pozwala na uwzględnienie sprzężeń pomiędzy obliczeniami wytrzymałościowymi, przepływowymi i cieplnymi.
Szczególną uwagę planuję poświęcić komorze spalania oraz turbinowemu stopniowi wysokoprężnemu.
Aby osiągnąć zamierzone cele, potrzebuję dostępu do trzech programów naukowo-inżynierskich. Siemens NX będzie pomocny przy definiowaniu skomplikowanych geometrii elementów turbiny. Pakiet Ansys pozwoli na obliczenia mechaniczne oraz cieplno-przepływowe tychże elementów z wykorzystaniem metody Thermal FSI. MATLAB natomiast będzie przydatny do analizy dużej ilości danych oraz tworzenia wykresów trójwymiarowych.

Publikacje

  1. Marcin Froissart, Paweł Ziółkowski and Janusz Badur, A study of jet impingement cooling enhancement by concave and convex heat sink shape modifications, E3S Web of Conferences 323, (2021) 00010
  2. Marcin Froissart, Paweł Ziółkowski, Waldemar Dudda, Janusz Badur, Heat exchange enhancement of jet impingement cooling with the novel humped-cone heat sink, Case Studies in Thermal Engineering 28, (2021) 101445
  3. Marcin Froissart and Tomasz Ochrymiuk , Thermal-Fluid–Solid Coupling—Parametrical Numerical Analysis of Hot Turbine Nozzle Guide Vane, Materials 14(23), (2021) 7313
  4. Tomasz Ochrymiuk, Waldemar Dudda, Marcin Froissart, Janusz Badur , Principles of Stress-Strength Modelling of the Highly Thermally Loaded Materials—The Influence of an Effect of Strength Differential on the Material Effort , Materials 14(23), (2021) 7449
  5. Tomasz Ochrymiuk, Marcin Froissart, Ivar S. Ertesvåg, Ning Guo, Wet combustion chamber design refinement – study of oxy-combustion controlled by transpiration/spray water cooling, Raport z obliczeń, Projekt POLNOR CCS nCO2PP 3/WP4.1, (2022) 53
  6. T. Ochrymiuk, M. Banaszkiewicz, M. Lemański, T. Kowalczyk, P. Ziółkowski, P.J. Ziółkowski, R. Hyrzyński, M. Stajnke, M. Bryk, B. Kraszewski, S. Kruk-Gotzman, M. Froissart, J. Badur, Fluid solid interactions – a novelty in industrial applications, Archives of Thermodynamics 43, (2022) 75-96
  7. R. Hyrzyński, M. Jaroszewska, J. Badur, P. Ziółkowski, S. Gotzman, M. Froissart, S. Bykuć, W. Dudda, DEVELOPMENT OF WIND FARMS IN POLAND IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE, Rynek Energii 3(160), (2022) 82-94
  8. Marcin Froissart, Modelling of cooling of thermally highly loaded components using Thermal FSI method. , rozprawa doktorska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 12, (2023) 181


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.