Grant/Projek zakończony

Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC

Kierownik projektu: Jarosław Gawryluk

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-10-19

Data zakończenia: 2023-01-25

Streszczenie projektu

W projekcie realizowane będą badania dynamiki cienkościennych struktur kompozytowych z elementami aktywnymi typu Macro Fiber Composite. Badania zostaną przeprowadzone metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus. Analizowane będą struktury kompozytowe wykonane z laminatów szklanych oraz węglowych w dowolnych konfiguracjach ułożenia włókien. Dodatkowo przetestowane zostaną różne sposoby podparcia/zamocowania ww. struktur. Testowane będą układy z różnymi algorytmami sterowania, w których element aktywny będzie wykorzystany do redukcji drgań układu. W celu przeprowadzania badań numerycznych konieczne jest zastosowanie podprogramu, w którym wygenerowany zostanie zmienny w czasie sygnał napięciowy podawany na element MFC. Rozważane będą różne warianty wymuszenia układu, tj. kinematyczne, punktowe. W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną charakterystyki rezonansowe układów z różnymi algorytmami sterowania, jak również układów bez sterowania. Zastosowanie w symulacjach numerycznych podprogramów wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania, kompilatora Intel, fortran. Korzystanie z platformy obliczeniowej trytona umożliwi przeprowadzenie ww. badań oraz przyczyni się do skrócenia czasu tych obliczeń. Ponadto, zrealizowane badania dynamiczne zostaną przedstawione/opisane w wielu artykułach naukowych.

Publikacje

  1. Andrzej Mitura, Jarosław Gawryluk, Experimental and finite element analysis of PPF controller effectiveness in composite beam vibration suppression , Eksploatacja i Niezawodność-Maintenance and Reliability 24\3, (2022) 468-477


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.