Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA

Identyfikator grantu: PT00834

Kierownik projektu: Michał Michałowski

Realizatorzy:

  • Monika Migdałek

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

Wrocław

Data otwarcia: 2020-08-12

Streszczenie projektu

W ciągu ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w dziedzinie badań struktury GABAAR: w 2014 pojawiła się pierwsza struktura krystalograficzna, a choć na przestrzeni kolejnych lat ukazywały się kolejne, dopiero w 2019 roku uzyskana została struktura heteromeryczna o wysokiej rozdzielczości pokrywając całość ECD i TMD. Umożliwiło to skierowanie badań receptora w stronę bardziej złożonych i specyficznych analiz jego struktury, szczególnie za pomocą technik obliczeniowych. W warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, receptor może ulegać modulacji przez poziom pH. Molekularne mechanizmy tego procesu były już badane, jednak do tej pory nie powstała spójna teoria kompleksowo opisująca to zjawisko. W ramach projektu chcę przedstawić schemat molekularnych interakcji odpowiadających za wpływ protonów na funkcję białka. Co ciekawe, bakteryjny kanał jonowy GLIC z rodziny pLGIC jest bezpośrednio aktywowany przez niskie pH. Wyniki moich badań posłużą więc również do analizy komparatywnej tych dwóch białek homologicznych. Wyniki obliczeniowe będą walidowane poprzez eksperymenty elektrofizjologiczne prowadzone w Samodzielnej Pracowni Badań Układu Nerwowego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Będą one elementem realizacji grantów NCN 2018/29/N/NZ1/02834 oraz 2020/36/T/NZ1/00466.

Publikacje

  1. Estera Płużek, Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA, praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział biologii i hodowli zwierząt -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.